Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Farligt avfall får behandlas i Malax

Från 2015
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Västkustens tillsynsnämnd ger tummen upp för behandling av farliga avfall i Malax.

Återvinningsföretaget Kierto Ympäristöpalvelut har sökt miljötillstånd för mottagning och behandling av farligt avfall på Strandvägen 1348 i Malax.

Verksamheten består av transport, lagring, sortering, beredning för återvinning och vidareleverans av farligt avfall.

Avfallet består av till exempel syror, lösningsmedel och oljehaltigt avfall. Till de största riskerna hör reaktioner mellan olika typer av farligt avfall som kan leda till eldsvådor, läckage eller andra utsläpp.

Vem ska inspektera?

Tillsynsnämnden anser att ansökan kan beviljas utgående från att vissa krav möts. Till exempel att den lagring av avfall som sker utomhus inte ska medföra risk för miljön och att det för eventuella olyckor bör finnas släckningsredskap och absorberingsmaterial.

- Det vi funderade på var vem som ska sköta de lagenliga inspektionerna? Är det NTM-centralen eller miljöinspektionen i Malax? Det är ju trots allt inga småsaker det är frågan om, säger tillsynsnämndens ordförande Johan Håkans (SFP).

Det är Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland som begärt in utlåtandet.

Kierto Ympäristöpalvelut har sen tidigare ett miljötillstånd på området för försöksverksamhet med att utveckla framställningsprocessen av flytande återvinningsbränsle. Det tillståndet är i kraft till den 31.12.2015.