Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Bestäm Vasas skatteprocent redan i maj"

Uppdaterad 17.12.2015 08:47.
Vasa fullmäktigesal
Bildtext Vasa fullmäktigesal (arkivbild)

Vasas stadsstyrelseordförande Seppo Rapo (Saml.) förslår att stadens skatteprocent ska slås fast redan i maj, istället för på hösten som nu. Då skulle stadens beslutsfattare och tjänstemän redan i ett tidigare skede veta vilka pengar de har att röra sig med.

Rapo har funderat på budgetprocessen redan en längre tid. Han är inte är nöjd med den tidtabell som processen följer i dag.

- I år förändrades hela ekonomiramen först när budgeten slogs fast i slutet av hösten. säger Rapo.

Enligt Rapo är man dålig på att förbereda budgeten i Vasa. Han vill inte skylla på varken tjänstemännen eller de förtroendevalda, men alla borde se sig själv i spegeln.

- Inte gick inte riktigt bra i år för någon.

Seppo Rapo, stadsstyrelsens ordförande i Vasa.
Bildtext Seppo Rapo

Skatteprocenten bestäms redan i juni

Den största förändringen skulle enligt Rapos förslag vara att skatteprocenten skulle slås fast redan i juni när budgetramarna görs.

- Då börjar man jobba med budgetramarna i nämnderna och då skulle det vara bra att veta vilka de ekonomiska förutsättningarna är.

Det viktigaste är att budgeten och skatteprocenten inte slås fast på samma möte.

Om det sker stora förändringar under hösten kan man reagera på dem, men utgångspunkten skulle vara att beslutet om skatteprocenten står fast.

- Nu talar vi om inkomstskatteprocenten, men till exempel fastighetsskatteprocenten kan vi lämna öppen så att vi kan justera den efter behov.

Stora budgetöverskridningar måste undvikas

Det här året har social- och hälsovårdssektorn gått över budget med nästan sju miljoner euro. Sådana budgetöverskridningar måste man enligt Rapo få bukt med.

En stor del av social- och hälsovårdssektorns budgetöverskridning beror på de stora kostnaderna till Vasa sjukvårdsdistrikt och de böter som staden måste betala för de långtidsarbetslösa.

- Vi måste få de här processerna i skick.

Budgeten brukar diskuteras vid flera möten både av stadsstyrelsen och fullmäktige. Dessutom diskuteras budgeten av partiernas grupper och enligt Rapo har inte alla politiker alltid en helhetsbild av ekonomin.

- Här finns säkert möjlighet till förbättring.

Förändringen i tidtabellen skulle kunna träda i kraft år 2017. Rapo har fått en hel del positiv respons på förslaget, men också kritiska röster har höjts.

- Några har sagt att jag som styrelseordförande inte borde vara så aktiv i en sådan här fråga. Men enligt kommunallagen ska jag vara aktiv.

Rapos förslag kommer troligen att behandlas i början av sommaren 2016.

- När de ekonomiska ramarna kommer måste vi bestämma vilken tidtabell vi ska följa.