Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vöråföretag får respit på bombskydd

Från 2015
Ståldörrar i befolkningsskydd

Senast i slutet av maj nästa år ska Heikius hus i Kaitsor ha byggt ett bombskydd. Annars riskerar företaget vite på 50 000 euro.

Redan förra våren var Vörå kommun redo att döma ut vite till Heikius hus, men då lovade företaget att se till att bombskyddet byggs. Att färdigställa bombskyddet hör till det byggnadslov som beviljades då företaget byggde sin stora hall för färdighus i Kaitsor.

Nu har Vörå byggnads- och miljönämnd gett Heikius hus ett sista datum för när bombskyddet, eller befolkningsskyddet, ska vara byggt.

"Då ska byggnaden vara slutsynad av samtliga berörda myndigheter vid hot om vite på 50 000 euro", skriver nämnden i sitt beslut.

Svevind får inget stöd av nämnden

Byggnads- och miljönämnden valde också att inte skrida till några åtgärder med anledning av de rättelseyrkanden som företaget Svevind kommit med.

Det handlar om en ny vindkraftspark på gränsen mellan Vörå kommun och Nykarleby. Ett par som driver stuguthyrning i närheten av platsen har besvärat sig över den nya delgeneralplanen. Det hela kan bli kostsamt för Svevind som riskerar att försenas och därmed gå miste om inmatningstariffen.

En av de stugor som konflikten kring Sandbacka Vind i Vörå handlar om.
Bildtext Bastubyggnaden.

Därför har Svevind begärt rättelser kring de tillstånd som gjorde det möjligt för paret att bygga en gäststuga och en bastubyggnad på platsen. Enligt Svevinds klagan saknas tillräckliga byggnadstillstånd för byggnaderna.

Men byggnads- och miljönämnden förkastade Svevinds rättelseyrkanden.