Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Höginkomsttagare bor i stadens hyresbostäder

Från 2015
Uppdaterad 17.12.2015 17:55.
Helsingfors
Bildtext Enligt undersökningen bor höginkomsttagare i Helsingfors stads hyresbostäder. Forskare Tuukka Saarimaa tror att höginkomsttagare ofta bor i de av stadens hyresbostäder som är belägna centralt.

I Helsingfors stads hyresbostäder bor flera höginkomsttagare, fastän bostäderna är menade för låginkomsttagare. Det här framkommer i en undersökning som Finlands bank och Statens ekonomiska forskningscentral Vatt har gjort.

I undersökningen har hushållen delats in i tio olika grupper enligt inkomst med lika många hushåll i varje grupp. De som är i de fem översta grupperna räknas som medel- och höginkomsttagare, men inga summor nämns i undersökningen.

Enligt undersökningen får hushållen som bor i statsstödda Ara-hyresbostäder som ägs av staden en inkomstöverföring på i medeltal 4 500 euro årligen från staden. En del av den här inkomstöverföringen går alltså till hushåll med medel- och höginkomsttagare.

Storleken på inkomstöverföringen framkommer genom att räkna ut hur mycket motsvarande bostäder på den fria marknaden kostar. Om den statsstödda Ara-hyresbostaden ligger i ett välbärgat område kan inkomstöverföringen till och med vara 10 000 euro.

Ingen inkomstgräns

Det finns ingen inkomstgräns för dem som bor i Ara-hyresbostäder utan det är bostadsbehovet som avgör. Inkomstgränserna togs bort 2008.

- Eftersom det inte finns några inkomstgränser kan en höginkomsttagare få bo i stadens hyresbostad om det är motiverat. En annan orsak till att höginkomsttagare bor i stadens hyresbostäder är att hyresgästers löner stiger med tiden. Eftersom det inte finns en inkomstgräns kan de bo kvar, säger forskare Tuukka Saarimaa vid Vatt till Yle.

Stadens beslutsfattare bör fundera över om det här stödet kan riktas på ett annat sätt.

― Tuukka Saarimaa

Enligt undersökningen fungerar inte Helsingfors stads bostadspolitik där principen är att låg- och höginkomsttagare ska bo i samma stadsdel. Undersökningen visar att låginkomsttagarna i stadens hyresbostäder bor i områden där inkomstnivån överlag är lägre och där det bor färre högt utbildade.

Efterlyser diskussion

Saarimaa säger att det nu behövs en diskussion om bostadspolitiken.

- Det handlar om ett viktigt stöd som ges av staden och nu riktas det delvis till höginkomsttagare. Stadens beslutsfattare bör fundera över om det här stödet kan riktas på ett annat sätt och om det här är det effektivaste sättet att hjälpa låginkomsttagare.

I undersökningen deltog 15 procent av hushållen i Helsingfors. De valdes slumpmässigt.

Sammanlagt finns det omkring 330 000 bostäder i Helsingfors, varav nästan hälften är hyresbostäder och hälften ägarbostäder.