Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Billigare taxi till bussen?

Från 2015
Buss i Åbo.
Bild: Yle/Peter Petrélius

Åbonejdens kollektivtrafik Föli och regionens taxibolag kan börja samarbeta kring anslutningstrafik.

Tanken är att skapa ett system som erbjuder förmånliga taxiresor till och från busshållplatsen. Utgångspunkten är att taxin skulle beställas på förhand, och att servicen skulle erbjudas endast vid vissa förutbestämda hållplatser.

Enligt Åbo stads kollektivtrafikchef Sirpa Korte skulle det vara ett ekologiskt och tryggt sätt att arrangera kollektivtrafiken på glest bebyggda områden.

Nu utreds det om det finns efterfrågan på en dylik taxiservice, och vad resenärer kunde tänka sig att betala för anslutningsresan. Planen är att taxiresan skulle ha ett fast pris som läggs på priset för bussbiljetten.

Föli utreder möjligheterna till anslutningstrafik tillsammans med Lounais-Suomen Taxidata. Verkställande direktör Tapani Ekuri säger att företaget gärna är med och utreder nya alternativ, förutsatt att efterfrågan och lönsamheten är tillräcklig.

Parterna kommer att söka statligt stöd för anslutningstrafiken. Fölibussarna och taxibolaget kan inleda samarbetet under hösten 2016.

Fölibussarna trafikerar i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo och Rusko.