Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Är en brinnande brandbil rolig?

Från 2015
brandbil
Bildtext Ironiskt eller bara hemskt?

Sarkasm bidrar till kreativitet. Har du en ironisk humor och är bra på att förstå sarkasm kan du alltså bli nästa Sibelius eller Schjerfbeck. Typ.

En forskning från Harvard visar att människor som deltagit i ett sarkastiskt samtal klarar sig bättre i kreativitetstester. Sarkasm stimulerar alltså abstrakt tänkande.

Sarkastisk humor är inte något som går hem hos alla och den kan uppfattas som elak och lite brutal. Det säger väl en del att ordet ”sarkasm” kommer från grekiskan och betyder ungefär ”att slita sönder kött”. Brutalt, ärligt och potentiellt lite skadligt alltså.

Sarkasm eller ironi?

Sarkasm och ironi hänger ihop, men har lite olika betydelse. Händelser kan vara ironiska, medan sarkasm är ett språkligt fenomen som alltid riktas mot en person.

Om en brandbil brinner är det ironiskt. Om du står och tittar på den brinnande brandbilen och säger ”det här var ju upplysande” är du förhoppningsvis sarkastisk.

Då det kommer till sarkasm handlar det om nyanser – du säger en sak men menar en annan. Och det är inte alla som kan urskilja de små skillnaderna.

- Sarkasm har också en stark emotionell sida – man säger något positivt men menar något negativt. Då är det viktigt att märka den emotionella komponenten. Om man missar det missar man kanske hela sarkasmen och personen kan ha svårt att bestämma vad som egentligen menats, säger Henri Olkoniemi, doktorand på Turun yliopisto som forskar i sarkasm.

Varför är vissa mer sarkastiska?

Finländare uppfattas ofta som rätt sarkastiska, något som för en person som inte är van vid det kan uppfattas som elakt. Sarkasm har att göra med hur bra du kan läsa mellan raderna – man har till och med försökt bevisa att sarkastiska människor också är intelligentare, men det har ingen forskning ännu kommit fram till. Henri Olkonniemi har däremot kommit fram till i alla fall ett faktum:

- Människor med bra korttidsminne kan processera sarkasm bättre och tidigare.

I alla fall är det ändå inte ens möjligt för hjärnan att tolka sarkasm. Det finns enligt Olkoniemi forskning som visar på att personer med till exempel autism eller vissa hjärnskador inte alls klarar av att förstå sarkasm.

Sarkasm börjar vanligtvis utvecklas när man är mellan 5 och 6 år gammal och den når sin eventuella höjdpunkt i tidig vuxenålder. Utvecklingen har att göra med språket – då ett barn börjar inse att människor kan säga en sak, men att det tydligt känns att de menar något annat, det är då sarkasmen börjar göra sig hemmastadd i dem.

Kan ett datorprogram så kan du

Enligt Olkoniemi finns forskning som visar på att ju mer en familj använder ett sarkastiskt eller ironiskt språk, desto tidigare lär sig barnen det.

- På något sätt påverkar omgivningen helt klart hur mycket sarkasm man använder.

Henri Olkoniemi berättar att man utvecklat ett datorprogram som känner igen sarkastiska kommentarer på nätet. Programmet är helt baserat på fakta – det söker alltså efter saker som är typiska för sarkasm och känner igen dem. Programmet lyckas i ungefär 80 procent av fallen.

- Om ett program kan känna igen sarkasm tror jag nog att också människor kan lära sig att känna igen sarkasm.

Rör man sig mycket på diskussionsforum på nätet brukar man inte behöva hjälp av några program för att förstå att många av kommentarerna dryper av sarkasm. Och förstår man sig på det finns det en mängd forum som kan bjuda på utmärkt underhållning.