Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Sinnemäki: Höginkomsttagare ska få bo i stadens hyresbostäder också i framtiden

Från 2015
Anni Sinnemäki
Bildtext Anni Sinnemäki, biträdande stadsdirektör med ansvar för stadsplanering och fastighetsväsendet.
Bild: Yle/Seppo Sarkkinen

Regeringen kommer att återinföra inkomstgränser på Ara-bostäder, det vill säga hyresbostäder som subventioneras av staten. Det här stöter på motstånd i Helsingfors.

I Helsingfors stads hyresbostäder bor flera höginkomsttagare. Det här framkommeri en undersökningsom Finlands bank och Statens ekonomiska forskningscentral Vatt har gjort.

Anni Sinnemäki är biträdande stadsdirektör med ansvar för stadsplanering och fastighetsväsendet. Hon tycker att inkomstgränser för stadens hyresbostäder kan leda till segregering.

- Om de som har högre inkomster skulle lämna stadens hyresbostäder, så skulle det bara förvärra segregeringen mellan olika bostadsområden. Redan nu bor många låginkomsttagare i stadens hyresbostäder och i samma bostadsområden. Med det systemet vi har nu kan det också finnas invånare med högre inkomster där, säger biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki till Yle Uutiset.

Vi vill inte att det ska finnas ett stigma i att bo i stadens hyresbostäder, utan att alla slags människor kan bo i dem.

― Anni Sinnemäki

Enligt undersökningen får hushållen som bor i statsstödda Ara-hyresbostäder som ägs av staden en inkomstöverföring på i medeltal 4 500 euro årligen från staden.

- Vi vill inte att det ska finnas ett stigma i att bo i stadens hyresbostäder, utan att alla slags människor kan bo i dem, säger Sinnemäki.

Regeringen ska skärpa inkomstgränserna för Ara-bostäder. Statsrådet ska besluta om saken i början av nästa år.

I Helsingfors finns det ingen inkomstgräns för dem som bor i Ara-hyresbostäder utan det är bostadsbehovet som avgör. Inkomstgränserna togs bort 2008.

Bostadsnämnden sade nej till inkomstgränser i oktober

Inkomstgränserna stöter också på motstånd i Helsingfors bostadsnämnden. I oktober gav bostadsnämnden ett utlåtande där de motsätter sig förslaget att ändra på förordningen om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder.

Tom Biaudet
Bildtext Tom Biaudet (SFP) sitter i Helsingfors stads bostadsnämnd.
Bild: Yle / Ted Urho

- Varje månad godkänner bostadsnämnden ett visst antal människor, där brukar finnas två eller tre hushåll som kommer över 4000 i månaden av flera hundra. Det som inte framkommer i de uppgifterna vi får är om det här hushållet som har 4 000 i månaden består av en sex personers familj eller en person. Jag har tillit till tjänstemännen som gör urvalet. Knappast ger de ut bostäder åt någon som inte skulle behöva den, säger Tom Biaudet (SFP) som sitter i bostadsnämnden.

Enligt Helsingfors bostadsnämnd skulle en inkomstgräns leda till större segregering mellan bostadsområden. i sitt utlåtande säger nämnden att invånarna i stadens hyresbostäder också i framtiden ska få bo kvar så länge de vill.

Det är inte så lockande att förkovra sin egen livssituation, gå framåt i karriären eller ens låta anställa sig själv om man flyger ut ur sitt eget hem.

― Tom Biaudet (SFP)

Tom Biaudet ser det som problematiskt om staden med jämna mellanrum skulle undersöka att hyresgästerna inte har börjat tjäna för mycket.

- De skulle flyga ut då det har kommit över det här taket. Det är ännu värre för det skulle leda till att människor hamnar i inkomstfällor. Det är inte så lockande att förkovra sin egen livssituation, gå framåt i karriären eller ens låta anställa sig själv om man flyger ut ur sitt eget hem. Skillnaden på den privata hyresmarknaden och staden är så stor att den här tröskeln blir jättestor, säger Tom Biaudet.