Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Marinen köper nya fartyg - Pohjanmaa skrotas

Från 2015
Uppdaterad 18.12.2015 14:32.
Minfartyget Pohjanmaa i Vasa
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

Nu går startskottet för Marinens nya fartygsanskaffningar - Flottilj 2020. Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) gav på fredagen Försvarsmakten fullmakt att starta anbudsprocessen.

Beställningen kommer att förläggas i Finland, eftersom Marinens krav på att fartygen kan operera i vinterförhållanden inte kan tillgodoses av utländska örlogsfartygsvarv.

Ordern kommer att gå på 1,2 miljarder euro.

De nya fartygen kommer att ersätta minfartyget Pohjanmaa, samt de fyra robotbåtarna av Rauma-klass och de två minfartygen av Hämeenmaa-klass, som når slutet av sin livscykel i mitten av 2020-talet.

I dagens pressmeddelande heter det att "fartygen som ska anskaffas säkrar marinens förmåga att bl.a. övervaka och trygga den territoriella integriteten till sjöss samt skydda sjöförbindelserna. Utan de nya fartygen kommer marinen inte att klara av sina lagstadgade uppgifter i framtiden."

Diskussion om artikeln