Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas vill värma upp företagsklimatet – bjöd företagarna på julkaffe

Från 2015
Malmen i Pargas centrum

Pargas stad jobbar på att skapa en bättre dialog med företagarna. Ett led i arbetet är regelbundna frukostträffar.

På fredag morgon samlades ett tjogotal företagare i stadshuset i Pargas då staden bjöd på julkaffe. På plats från staden var förutom stadsdirektör Patrik Nygrén också näringslivschef Tomas Eklund och vikarierande planläggningschef Turkka Michelsson.

Målet är att förbättra samarbetet mellan staden och företagarna berättar Eklund.

tomas eklund
Bildtext Tomas Eklund.

- Meningen är att företagarna ska få möjlighet att föra fram sina åsikter och tankar åt stadens tjänstemän. Samtidigt får ju staden möjlighet att berätta vad som är på gång i staden och motivera vissa beslut som har debatteras. Alla vinner på det här, säger Eklund.

"Åsikter behöver ventileras"

Diskussionen kom bra igång och handlade bland annat om hur man ska locka mer folk till Pargas. Till exempel var idéerna för Centralparken många. Staden överlät nyligen ett danaarv på 108 000 euro för att utveckla parken. I planerna finns en äventyrsgolf, en lekpark för barn och ett pariserhjul. Centrumutvecklare Folke Pahlman som håller i trådarna det projektet är glad över stadens initiativ att bjuda in företagarna.

- Det finns åsikter som behöver ventileras mellan företagarna och staden. Det viktiga nu är att vi gör något tillsammans.

Vad tycker du om dagens diskussion om centralparken?

- Jag tycker man kan skönja en positiv andra och idéer kom det ju fram hur många som helst. Nu gäller det att hitta sätt så vi kan göra verklighet av idéerna.

folke pahlman
Bildtext Folke Pahlman.

En av företagarna på plats var Sverker Karlsson från byggfirman Ska-Plan. Under mötet lyfte han fram att staden borde tänka över sitt sätt att jobba då det gäller till exempel utveckling av centrum. Staden ska och kan inte göra allt på egen hand. Det sätter ekonomin stopp för. I stället borde man koncentrera sig på att komma på bra företagsidéer och hitta företagare som är villiga att investera. Också Karlsson var glad att staden nu öppnat upp dialogen med företagarna.

- Det är verkligen positivt. Det behövs en dialog mellan staden och företagarna så det är verkligen välkommet.

Vad vill du få ut av de här träffarna?

- Mer öppenhet så att man som företagare vet vad som är på gång inom staden. Men dialog är också viktig för att staden ska få veta vad vi företagare önskar.

Sverker Karlsson, vd Ska-Plan, 3.1.2014
Bildtext Sverker Karlsson.

Lovar fortsättning

Näringslivschef Tomas Eklund var efter mötet mycket nöjd med diskussionen.

- Jag tänkte först att två timmar kanske blir för länge men nu visade det sig att två timmar inte räckte till då det ännu fanns saker att diskutera. Vi får ta upp resten nästa gång.

Så det blir en fortsättning?

- Absolut. Vi ser ju att det finns ett behov. Tanken är att vi skulle träffas två eller tre gånger på våren och lika många gånger på hösten nästa år.