Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bok om Fredrika Runebergs blommande oas

Från 2015
Boken drömmarnas lustgård om Fredrika Runebergs trädgård
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Borgå museum ger nu ut en bok en Fredrika Runebergs trädgård. Hon odlade både till nytta och nöje.

Fredrikas blomsterodling inomhus saknade motstycke i sin tid. Utomhus odlade hon förutom nyttoväxter såsom krusbärsbuskar och äppelträd också exotiska växter. Fredrika beställde tillsammans med sina väninnor frö från utlandet.

Fredrika Runebergs trädgård i Borgå är väl bevarad. Enligt Borgå museum är den en unik pärla bland historiska stadsträdgårdar.

Vit flox vid Runebergs hem i Borgå
Bildtext Vit flox blommar i trädgården
Bild: Yle/Sune Bergström

Skötselråd och brevväxling

Boken ”Fredrika Runebergs blomstande oas och nyttoträdgård” belyser Fredrika Runeberg från flera olika synvinklar. Den förenar så väl Fredrika Runebergs person, litterära verk och livserfarenheten i brevväxlingen, med hennes passionerade intresse för växter.

Familjens bokskåp har för första gången noggrant inventerats för att klargöra vilka råd och knep i skötsel av rums- och trädgårdsväxter hon haft till sitt förfogande. Också nyttjandet av trädgårdens skörd tas upp.

Betydelsen av Fredrikas verksamhet och hennes trädgård i förhållande till sin tids europeiska trädgårdshistoria beskrivs djupgående.

Bildtext Myrten står fönstret
Bild: YLE / Hanna Othman

För historieintresserade och trädgårdsfrälsta

Boken har riktigt med illustrationer. Fotografen Maarit Lehto producerade under två somrar fotografier av växterna i varierande belysning och stämning.

Borgå museum menar att boken riktar sig till en bred publik. Museet tror att den intresserar personer fängslade av historia och litteratur samt dem som tycker om skötsel av trädgårdar och rumsväxter.

Boken är resultatet av tre års samarbete kring intensiv forskning i ämnet. Som bokens skribenter har fungerat Anna Paulina Eklöf, Aaja Peura och David Stokes samt Susanna Widjeskog, som också har redigerat verket.

Boken är i försäljning i Holmska gården i Borgå och i Runebergs hem.

Bildtext Monstera i salen
Bild: YLE / Hanna Othman