Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

6800 trafikvakter ger elever i New Jersey en tryggare skolväg

Från 2015
Uppdaterad 28.12.2015 20:28.
Yle Nyheter TV-nytt: Crossing guards i New Jersey - Spela upp på Arenan

I delstaten New Jersey jobbar 6800 trafikvakter vid övergångsställen i närheten av skolorna för att trygga elevernas skolväg. I USA hänvisas till forskning som visar att barn inte är mogna att klara sig i trafiken på egen hand.

En kvinna iklädd grann reflexväst med en stoppskylt i handen står vid ett övergångsställe vid den livligt trafikerade Lafayette Avenue i Chatham i New Jersey. Klockan är tre på eftermiddagen och elever strömmar ut från de två närliggande skolorna: Lafayette School, med elever i årskurs fyra och fem, och Chatham High School, med elever i gymnasieåldern.

Kvinnan med stoppskylten heter Jackie McCabe och hon jobbar som “crossing guard” (ung. korsningsvakt) vid övergångsstället. Hennes jobb är att se till att barnen tar sig över korsningen utan att bli påkörda.

– Jag försöker avgöra hastigheten på bilarna som kommer från båda hållen. När det blir en lucka i trafiken går jag ut på gatan och stoppar bilarna så att barnen kan gå över, säger McCabe.

Jobbar på morgonen och eftermiddagen

Det är inte bara eleverna vid de två skolorna på Lafayette Avenue som får hjälp av Jackie McCabe varje skoldag, året om. Många barn i de andra skolorna i området har sin skolväg förbi korsningen där McCabe jobbar mot timlön ett par timmar på morgonen och ett par timmar på eftermiddagen. Hon har dessutom ett tiotal kolleger i Chatham, utspridda kring skolorna, som har samma arbetsuppgifter.

Lite längre ned på samma gata ser man samma kombination av grann reflexväst och stoppskylt på långt håll. Här är det Jennifer Duteil som står på sin post i en trafikljuskorsning. Varje dag passerar elever från fem olika skolor henne där hon står.

– Det här är en farlig korsning för att barn ser trafikljuset bytas till grönt och vill stiga ut på gatan direkt. Men om bilen som får grönt samtidigt svänger till höger är det inte alltid sagt att chauffören ser barnet. Därför måste jag ständigt vara alert.

Jennifer Duteil stoppar trafiken medan ett barn går över gatan i Chatham, New Jersey.
Bildtext Jennifer Duteil i Chatham i New Jersey använder sig mest av stoppskylten och sina armar för att signalera till bilisterna att barn befinner sig på gatan. Ibland använder hon också visselpipan.
Bild: Yle/Johanna Törn-Mangs

Svårt att höra varifrån en bil kommer

Trafikvakter vid skolorna finns i så gott som alla delstater i USA, men i vissa delstater framför allt i nordöstra USA är de vanligare än på andra håll. I New Jersey, med knappt 9 miljoner invånare, har drygt sjuttio procent av kommunerna valt att anställa trafikvakter vid skolorna.

– New Jersey är en tätt befolkad delstat och många bor i urbana områden, där det är vanligt att man promenerar till skolan, förklarar Catherine Bull, som jobbar med att koordinera trafikforskningsprojekt vid Alan M. Voorhees Transportation Center vid Rutgersuniversitetet.

Trafikvakterna är inget nytt fenomen, men på senare år har man i New Jersey satsat på att skapa ett system med enhetlig utbildning och klädsel för trafikvakterna. För trots att fartguppar och trafikljus används också här, anser man fortfarande att det bästa sättet att ge barnen en trygg skolväg är att ha människor som jobbar som trafikvakter.

– Fram till nio-, tioårsåldern är barn inte fysiskt och psykiskt tillräckligt mogna för att klara av att gå över gatan ensamma, säger Catherine Bull.

Hon ger flera exempel på varför: Barnens hörsel är inte färdigutvecklad till exempel då det gäller att avgöra riktningen, alltså varifrån ett ljud kommer. Typiskt för barn i trafiken är också att när de själva ser en bil inbillar de sig att bilen också ser dem. Barn blir också lätt distraherade.

– Och barn är små till växten. De ser inte och de syns inte lika bra som vuxna.

Också tonåringar kan behöva hjälp

Mest trafikvakter finns det vid skolorna med de yngsta eleverna, men många kommuner gör som Chatham, och har vakter ändå upp till gymnasieskolorna.

– Ofta handlar det då om att trafiken är så livlig vid skolan att det kan vara svårt också för en vuxen att ta sig över gatan, säger Bull.

Men då kan ju ett trafikljus hjälpa?

– En av de mest utmanande situationerna för fotgängare uppstår just i trafikljuskorsningar, när bilister vänder till höger eller vänster och korsar övergångsstället. Så ett trafikljus gör det inte nödvändigtvis lätt att korsa gatan.

Många vakter jobbar därför just i trafikljuskorsningar. Men också i de fall där man saknar trafikljus vill eller kan man inte alltid införa dem.

Trafikvakter är billigare än trafikljus, åtminstone på kort sikt, och kommunen har inte heller alltid makt över trafikljusen. Alla gator i en kommun är inte nödvändigtvis kommunala, det kan vara delstatliga eller nationella gator. Då går det oftast snabbare och lättare för kommunen att anställa en trafikvakt på timlön än att vänta på ett beslut om ett trafikljus.

Utbildas av polisen

Vakterna som jobbar vid skolorna är anställda av polisväsendet i respektive kommun, och i varje kommun avgör de lokala beslutsfattarna om man alls vill ha vakter vid skolorna, var de ska placeras och hur många som behövs. Lönen betalas av respektive kommun.

– Antalet korsningsvakter vid skolorna i kommunerna i New Jersey varierar. Många småstäder där de flesta tar skolbussen kan ha bara en vakt, medan större städer som Jersey City har 200, säger Catherine Bull.

Den lokala polisen sköter utbildningen, enligt de regler som finns i de olika delstaterna. Till exempel i New Jersey krävs 2 timmar utbildning i klassrum och 20 timmar utbildning ute i trafiken tillsammans med en erfaren vakt.

Under utbildningen får vakterna bland annat lära sig avgöra avstånd och hastighet på bilar i trafiken för att kunna identifiera när det är tryggt att stiga ut på gatan. De får också lära sig kommunicera på ett tryggt sätt med både fotgängare och bilister.

– Huvudregeln är att de ska kommunicera muntligt med barnen, för om de börjar vifta med händerna kan bilisterna tro att det gäller dem och då kan farliga situationer uppstå, säger Catherine Bull.

Crossing guards får använda stoppskylten och dirigera trafiken, men annars har de inga speciella polisbefogenheter. Bull påpekar ändå att redan själva närvaron av dessa västklädda figurer med sina stoppskyltar gör sitt för att lugna ner trafiken.

– Många kör samma rutter varje dag, och när de ser en vakt vet de att nu är många barn i trafiken och saktar ned.

Trafikkulturen bättre i Finland?

I Finland finns det inga vakter vid övergångsställena, utan många barn får ta sig över gatorna själva när de går till skolan. Hur reagerar du på det, Catherine Bull?

– Allt har ju att göra med trafikkultur. Här i New Jersey har vi haft problem med bilister som är distraherade när de kör eller som har alltför bråttom i trafiken. De respekterar inte fotgängarna tillräckligt, och därför vill vi satsa på det här. Kanske ni inte har samma problem i Finland?

Jackie McCabe får samma fråga där hon står på sin post vid Lafayette Avenue i Chatham. Hennes svar är mindre diplomatiskt.

– Jag tycker att man då riskerar att barnet blir överkört av en bil. För barnen tittar inte. Det enda de tänker på är att de ska komma till skolan för att träffa sina vänner, eller att de ska komma hem så snabbt som möjligt. Speciellt de yngsta barnen är väldigt aktiva. De behöver någon som står här och stoppar dem.

Jennifer Duteil står med en stoppskylt i handen och stoppar trafiken när barn går över gatan
Bildtext Jennifer Duteil har jobbat som trafikvakt i ett år i Chatham i New Jersey.
Bild: Yle/Johanna Törn-Mangs