Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tveksamt i Kronoby till gemensam gymnasienämnd

Från 2015
Kronoby gymnasium
Bildtext Kronoby gymnasium. Arkivbild.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Jakobstadsregionen ska få en gemensam rådgivande gymnasienämnd i mars 2016. Karleby står utanför men samarbetsnämnden rekommenderar att kommunerna ställer sig bakom den här tanken.

Samarbetsnämndens förslag ska godkännas i respektive kommuns fullmäktige. Svenska kulturfonden betalar projektpengar för att anställa en koordinator för utredningsfasen.

Nämnden är enbart rådgivande

Kommunallagen känner ingen sådan nämnd som skulle ha lagstadgad befogenhet över kommungränserna. Kommunerna måste alltså frivilligt överlåta makten åt gymnasienämnden ifall den över huvudtaget skall ha någon makt. Maktfrågan kommer genast från början att bli den springande punkten.

- Det är ingen idé att ha en gymnasienämnd som fattar vissa beslut och sedan säger man på kommunalt håll att så här gör vi inte, säger rektor Stefan Kula vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby.

- Vill man i kommunerna se till de studerandes bästa måste man i kommunerna utgå från att nämnden gynnar studerande. Det betyder att man i kommunerna följer de direktiv som kommer. Det är en förutsättning för att det här skall lyckas, fortsätter Kula.

Kostnaderna måste ner

En grundtanke är att kommunerna i ett läge med krympande resurser fortsättningsvis skall kunna erbjuda en kvalitativ gymnasieundervisning.

Avtalet kring gymnasienämnden i Jakobstadsregionen griper in i och strömlinjeformer mycket av ramarna kring gymnasieutbildningen om kommunerna verkligen satsar på ett utvidgat samarbete.

Det gäller gemensamma lärarkrafter, antalet studerande i de enskilda gymnasierna,gruppstorlekar, skolåret, lektionstider, tekniska utrustningen i skolorna, positionsschemat för kurserna och många andra detaljer.

- Alla har inte råd att erbjuda allt, gymnasierna måste bestämma vad de fokuserar på, säger Stefan Kula i Nykarleby.

Tveksamhet i Kronoby

Tanken är att den gemensamma gymnasienämnden ska starta den första mars 2016. Det betyder att fullmäktige i de deltagande kommunerna, Kronoby, Pedersöre, Nykarleby och Jakobstad senast i februari måste fatta beslut i frågan.

- Jag godkänner en rådgivande nämnd där kommunen tar beslut i de frågor som gäller det egna gymnasiet, säger Elisabeth Hagström (SFP) från Nedervetil.

- Vi får inte i Kronoby äventyra samarbetet med Karleby och folkhögskolan Kvarnen, påpekar Hagström.

Farhågor finns

Tongångarna på gymnasiet i Kronoby är ungefär likadana.

- Farhågorna kring samarbetet är större än det vi skulle vinna. Binds vi starkare samman blir det betydligt sämre för oss, säger rektor Erland Slotte vid Kronoby gymnasium.

- Vi är länkade till Karleby via transportfrågorna och Karleby är inte med i det här, påpekar Slotte.

Politiker positiv

Kommunstyrelsens ordförande Liane Byggmästar, SFP, är positiv till beslutet i samarbetsnämnden.

- Jag kommer nog att jobba för det. Vem tackar nej till att prova på? Man kan dra sig ur om det inte leder till någonting, säger Liane Byggmästar.