Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle svarar: Yle vill nå många, men inte bli störst

Från 2015
Uppdaterad 21.12.2015 11:04.
Insändare
Bild: Yle

Niklas Nyberg skriver i sin ledare (VBL 11.12) att det ligger en paradox i Yles strategi. Han antyder att Yle genom att försöka nå ut till alla är ute efter att bli störst.

De facto står Yles mål - att nå ut till alla på lika villkor - inte inte bara skrivet i strategin, utan också i lagen om Rundradion. Med det har beslutsfattarna velat säkerställa att tillgången till information, bildning och kulturella upplevelser inte är beroende av inkomster, bakgrund eller bostadsort. Den här universalitetsprincipen är fundamentet i hela den europeiska public servicetanken.

Vi ser det alltså som en skyldighet att skapa en bred kontaktyta till finländarna. Däremot mäter Yle, i motsats till de kommersiella mediebolagen, inte marknadsandelarna.

Marknadsandelen, alltså den tid som läggs på mediekonsumtion, växer om en person börjar morgonen med Yles morgon-tv, lyssnar på Radio Vega under dagen och ser på Yle TV1 eller Yle Fem på kvällen. Resultatet kan bli ett halvt dygn i Yles sällskap, men då har Yle fortfarande nått bara en finländare av alla dem som betalar för public service.

Räckvidden växer då en mängd personer tillbringar tid med någon av Yles tjänster – trots att de kanske använder bara en halvtimme var. Kortare tid, mindre marknadsandel. Men: fler människor och större räckvidd.

För att behålla räckvidden måste Yle alltså göra allt mer innehåll för små målgrupper, trots att det kan kräva stora resurser att skapa något som känns värdefullt för dem som är svåra att nå i dag.

Inte heller regionalt är Yles mål att vara störst, däremot tror vi att det är viktigt att det finns en andra röst som garanterar mångfalden i hela landet. De regionala mediehusens storlek varierar, men på de flesta orter är Yles nyhetsredaktioner betydligt mindre än lokaltidningarnas.

Enligt Nyberg ser den finska och svenska nyhetsredaktionen i Österbotten ut att tolka public service på olika sätt. Redaktionernas uppdrag och principer är de samma oberoende av språk, men Svenska Yle har inte möjlighet att producera regionala tv-nyheter i samma omfattning som de finskspråkiga redaktionerna. Däremot gör Yle Österbotten dagligen inslag för bland annat TV-Nytt och aktualitetsprogrammet Närbild. Tack vare den lättare tekniken producerar vi dessutom allt mer nyheter i videoform också på svenska.yle.fi och på Arenan.

Enligt färska svenska medierapporter ger fler goda nyhetsmedier på en ort draghjälp åt varandra, också på webben. Någon motsvarande utredning har inte gjorts i Finland, men det är rimligt att anta att public service och kommersiella medier kan stimulera varandra också här, både när det gäller att inspirera till ökad medieanvändning och bättre kvalitet.

Det senare är särskilt viktigt nu när de samhälleliga omvälvningarna är betydande och behovet av pålitlig information, sammanhang och förståelse kanske är större än någonsin.

Marit af Björkesten
direktör, Svenska Yle

Det här svaret publicerades i Vasabladet 16.12.2015.