Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vändplats leder direkt i ån i Borgå

Från 2015
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
åstranden i Borgå
Bild: Yle/Erica Vasama

Inget hindrar bilister, cyklister eller fotgängare från att falla i ån invid Mannerheimgatans bro i Borgå.

Vändplatsen på östra åstranden har fått en parkeringsplats och ett område för folk att flanera på.

Det saknas ändå ett hinder mellan gatan och ån som hindrar människor från att trilla eller åka i vattnet.

Optiska hinder på väg

Innan kanten på den östra åstranden renoverades hade den stenpelare med tunga järnkättingar. I dag är parkeringsplatsen omgärdad, men vändplatsen leder rakt i ån.

- Stället ska få så kallade optiska hinder, säger planeringsingenjör Elina Leppänen vid Borgå stad. De är beställda men är försenade och har inte anlänt än.

Med optiska hinder avses pelare eller blomlådor i sten eller betong som visserligen inte stoppar en bil i hög fart men styr människor bort från kanten.

- En närliggande restaurang hade sin pråm förtöjd just där. Troligen är det därför som tillfälliga hinder inte har setts som nödvändiga, förklarar Leppänen.

Staket på kommande

Pråmen har flyttats och på grund av en miss i kommunikationen saknades hindren under veckoslutet.

- Vi fattade precis beslutet att staketen sätts på plats omedelbart, säger Leppänen vid 10-tiden på måndag förmiddag.

Uppdatering 22 december klockan 5.45:

Sedan Yle Östnyland talade med Elina Leppänen har tillfälliga hinder satts upp.

trafikhinder
Bild: Yle/Erica Vasama