Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Motion förlänger inte livet trots allt

Från 2015
Jogging
Bild: Yle/Roger Källman

Varken människor eller djur som börjat motionera i vuxen ålder lever längre än andra. En ny undersökning som är gjord vid Jyväskylä universitet visar att motion inte förlänger livet.

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan att motionera aktivt och att leva länge. Enligt undersökningen som är gjord vid Jyväskylä universitet beror en lång livslängd ändå inte på motion, utan på ärftliga faktorer. Det verkar vara samma gener som ligger som grund för ett aktivt liv med motion och för ett långt liv.

Tidigare har djurförsök visat att det finns ett klart samband mellan arvsanlag och mängden motion.

I undersökningen användes två olika typer av avlade laboratorieråttor med olika ärftliga faktorer. Den ena typen av råttor har god aerobisk uthållighet och är fysiskt aktiva. Den andra gruppen har svagare aerobisk uthållighet och är inte fysiskt lika aktiva.

De aktiva råttorna är friskare och lever längre än de mindre aktiva råttorna.

Råttor som börjar motionera i vuxen ålder lever inte längre – tvärtom

I undersökningen delades råttorna in i två grupper, där båda typerna av råttor ingick i vardera gruppen. Den ena gruppen levde i en aktivitetsbur med bättre möjligheter för att motionera, och den andra gruppen levde i en vanlig bur.

Råttorna som började motionera i vuxen ålder levde inte längre, tvärtom blev deras liv ca 16 procent kortare. De råttor som hade svagare arvsanlag för aerobisk uthållighet, men som ändå tränade, dog i en yngre ålder än de råttor med samma arvsanlag som inte tränade.

Båda typerna av råttor fick ändå bättre aerobisk uthållighet av löpträning, och råttorna med sämre prestationsförmåga fick bättre sockerämnesomsättning. Forskarna säger att motion ändå har positiva effekter för konditionen, prestationsförmågan och hälsan.

Undersökningens resultat bekräftades både med djurförsök och med tvillingundersökning.

Följande steg i forskningen skulle vara att undersöka om livstiden blir längre om man börjar motionera i mycket ung ålder, anser forskarna.

Ursprunglig artikel på Yle Uutiset.

Physical activity in adulthood: genes and mortality

Diskussion om artikeln