Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Plan för att minska översvämningar i Österbotten

Från 2015
Översvämning i Lappfjärd
Bildtext Arkivbild. Översvämning i Lappfjärd.
Bild: YLE/Filip Sten

Nu är översvämningsplanerna för Lappfjärds å, Kyro älv, Toby-Laihela å och Lappo å klara. För varje å och älv presenteras mellan 40 och 50 åtgärder som ska se till att översvämningsskadorna minskas avsevärt fram till år 2021.

Gemensamt för samtliga åar och älvar som får en åtgärdsplan är att man beaktar översvämningsrisker i planläggningen. Man ska också utveckla översvämningsprognoserna och ha en egen beredskap inför översvämningar.

I Lappfjärds å var översvämningsproblemen så stora 2012 och 2013 att staden Kristinestad inlett arbetet med att bygga vallar i Lappfjärds centrum.

Fortsatt planering för Kyro älv

I Kyro älv och Lappo å krävs det fortsatt planering av invallningsområden och utveckling av regleringen av sjöar.

För Toby-Laihela å gäller det att man lägger extra krut på planeringen av trafikförbindelser. Översvämningar i området hotar vägar som är viktiga för Vasa.

Åtgärderna gäller vad man ska göra före, under och efter översvämningar. Det förutsätts att grannar till åarna och älvarna, kommuner, räddningsverk, regionala myndigheter och översvämningscenter deltar i åtgärdsarbetet.

Jord- och skogsbruksministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har godkänt planerna.