Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny tjänsteman ska lösa problem med inomhusluften i Raseborg

Från 2015
Fokushuset i karis.
Bildtext Inomhusluften är dålig i flera av stadens fastigheter, till exempel i Fokus i Karis.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Raseborgs stad letar efter en bygghälsoexpert som ska jobba med frågor om inomhusluft och fastigheters skick. Experten ska anställas för två år.

Bygghälsoexperten ska hjälpa staden att minska på problemen med inomhusluften. Experten ska bidra med kunskap som staden saknar för tillfället.

- Staden har en grupp för inomhusluft men vi upplever att vi inte har kunskapen hur man ska jobba, mäta och vilka mätningsmetoder man ska använda, förklarar stadens personalchef Johan Nylund.

Nylund hoppas att arbetarskyddet och fastighetsavdelningen intern service får lära sig nya saker av experten.

Det blir dyrt när folk blir sjuka

Inomhusluften är ett stort problem i Finland i dag. Uppskattningsvis över en halv miljon finländare lider av symptom som är orsakade av dålig inomhusluft, enligt uppgifter från Miljöministeriet.

Raseborg jobbar fortlöpande med underhåll av ventilationssystem. Staden lägger totalt runt 100 000 - 200 00 euro på inomhusluften varje år men ändå blir det problem.

Sandbo daghem i Karis rivs.
Bildtext Sandbo daghem revs i våras. Inneluften i daghemmet var så dålig att huset inte kunde användas.
Bild: Yle/Petra Thilman

En bygghälsoexpert är en investering för staden, säger Johan Nylund. En fastighet i dåligt skick kan orsaka hälsoproblem för de personer som vistas i byggnaden. I stadens fall betyder det till exempel personal, daghemsbarn, skolelever och äldre.

- Ett dagisbarn som insjuknar i astma på grund av dålig inomhusluft blir en ganska stor kostnad för samhället, säger Nylund.

En bygghälsoexpert kan snabbt utreda problem med luften och skapa rutiner hur staden ska gå till väga när det blir problem med luften.

Experten får kavla upp ärmarna

Raseborg äger 211 fastigheter och staden vet inte i hurdant skick alla byggnader är. Bygghälsoexperten ska i samarbete med stadens fastighetsavdelning kartlägga alla fastigheters hälsa och rita upp långsiktiga planer för husen.

Det här arbetet görs inte i en handvändning och därför anställs experten för två år.

- Ett år är en lite kort tid att komma igång och få resultat, säger Johan Nylund.

Det är ännu oklart om bygghälsoexperten kommer att behövas längre tid än de planerade två åren.

I Hakarinteen koulu i Ekenäs går nästan 200 barn och unga.
Bildtext Lärare och elever vid den finska skolan i Ekenäs blev sjuka av att vara i skolan men luftproverna visade ingenting.
Bild: Yle / Robin Lindberg

Bygghälsoexperten anställs till arbetarskyddet som lyder under personalavdelningen.

Tjänsten kan sökas fram till den 8 januari. De sökande förväntas vara byggnadsingenjörer, byggmästare eller ha annan tillräcklig byggnadsteknisk utbildning. Tilläggsutbildning om inomhusluft är en stark merit.

Diskussion om artikeln