Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sångsvanen väljer ett varmt och isfritt Finland

Från 2015
Uppdaterad 24.02.2016 09:00.
sångsvanar står på en åker

Både sångsvanarna, kanadagässen och fiskmåsarna föredrar att än så länge stanna i Finland. Jämfört med december i fjol har de tre fågelarterna observerats dubbelt fler gånger i december i år. Dessutom på flera olika ställen i Östnyland.

De milda senhöstarna har ökat i antal och det syns tydligt i fågelvärlden. I vanliga fall skulle sångsvanar, kanadagäss och fiskmåsar redan ha flytt landet.

Det är exceptionellt för den här vintern, säger biolog Magnus Östman.

- Kanadagäss har synts till i Lovisa och Borgåtrakten i stora mängder den här vintern. För fem år sedan syntes inte en enda av de tre fågelarterna i december i Östnyland.

- I Lappträsk har fågelskådare sett en flock på 350 kanadagäss. Det är väldigt många, understryker Östman.

Kanadagäss på en åker
Fågelart 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Kanadagås 16 7 4 0 4 0
Sångsvan 17 6 9 5 9 0
Fiskmås 7 1 6 1 3 0

Borgånejdens fågelförenings område (Borgå, Lovisa och Lappträsk)
Källa: Tiira.fi

Dubbelt upp i år

Det är en tydlig skillnad mellan den kalla och snörika senhösten 2010 då varken sångsvanen, kanadagåsen eller fiskmåsen stannade i Östnyland.

Men också jämfört med i fjol har det i år gjorts dubbelt fler observationer för alla tre arter, säger Östman.

- Sångsvanens flyttningstopp brukar infalla i månadsskiftet oktober - november och nu var den först tredje veckan i november. Det säger en del om hur väderleken har påverkat flyttningen i hela landet.

sångsvanar letar efter vattenväxter
Bildtext Sångsvanar letar efter vattenväxter i Seitlaxfjärden

Sångsvanen är inte köldkänslig men den behöver isfria vattendrag och föredrar grunt vatten för att nå sin föda.

Sångsvanen kan till och med övervintra om det finns öppet vatten, men de allra flesta kommer ändå sannolikt att försvinna senare under vintern, tror Östman.

- I Lovisatrakten har fågelskådare på sistone lagt märke till ett speciellt fenomen. Sångsvanen övernattar ute på sjöar men på förmiddagen flyger de ut till åkrar, i första hand stubbåkrar, där de betar hela dagen och på eftermiddagen flyger de tillbaka till sjön där de övernattar, berättar Östman.

sångsvanar står på isen
Bildtext Sångsvanar vid Lillängarna i Räfsby i Lovisa

Egentligen spelar det ingen roll för fåglarna var i världen de befinner sig bara de får i sig föda.

- Naturen klarar ganska långt av att anpassa sig till de nya förhållandena, säger Östman.

svanar flyger