Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Två miljoner euro till ÅA:s biovisualiseringsprojekt

Från 2015
Biovisualisering av en njure, "The Breathing Kidney"
Bild: Turku Bioimaging / Sergej Stoppel

John Eriksson, professor i cellbiologi vid Åbo Akademi får drygt två miljoner euro av Finlands Akademi för tre biovisualiseringsprojekt.

Han beviljas medel dels för att grunda en forskningsenhet för biovisualisering, Euro-BioImaging Finland (1 259 150 euro för tiden 1.1.2016-31.12.2020), dels för att koordinera det europeiska forskningsprojektet Euro-BioImaging (588 198 euro för tiden 1.10.2015-30.11.2017) och dessutom för projektet "Biologinen kuvantaminen Biokeskus Suomen fokusalueena vuonna 2016" (210 000 euro för tiden 1.1.2016-31.12.2016).

John Eriksson
Bildtext John Eriksson
Bild: Yle / Mattias Simonsen

Finlands Akademi beviljar sammanlagt 13,6 miljoner euro för finansiering av 47 forskningsinfrastrukturprojekt. Med forskningens infrastrukturer menas alla de instrument, apparater, material och tjänster som möjliggör forskning. Trettionio procent av de som sökte beviljades finansiering.