Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ny laserteknik hittar rutter för flygekorrar

Från 2015
flygekorre
Bildtext Flygekorren är en skyddad art.
Bild: Petri Vironen / Yle

Den skyddade flygekorrens levnadsområden kan nu kartläggas med ny laserteknik. Metoden som Esbos stadsplaneringscentral utvecklat är till nytta både för flygekorrar och för människor.

Esbo växer så det knakar, och det gör också flygekorrarnas antal i staden. Både människan och flygekorren behöver fungerande trafikförbindelser. Men nu kan upptäckten av flygekorrens spillning sätta stopp för stadsplaneringen.

Apostlahästarna byttes ut mot laserteknik

Landskapsarkitekterna på Esbo stadsplaneringscentral har nu utvecklat en ny metod, som ska säkra båda däggdjurens revir. Flygekorrens och människans intressen behöver inte nödvändigtvis vara i konflikt.

Tidigare har man letat efter flygekorrens spillning till fots. Nu kan samma sak göras bekvämt från kontoret med hjälp av ny laserteknik.

- Med datorns och de nya tekniska lösningarnas hjälp har man lyckats synliggöra det som människoögat har svårt att uppfatta. Det finns också platser som är svårtillgängliga, säger landskapsarkitekt Mikla Koivunen.

Flygekorrarnas rörelser följer en matematisk modell

Flygekorrarna glider från ett träd till ett annat på över tio meters höjd. De kan glida tre gånger så långt som höjdskillnaden mellan start- och landningspunkten.

- Flygekorrarnas rörelser följer en matematisk modell, som vi kan undersöka med algoritmisk analys, säger Koivunen.

I en tät stadsmiljö är det viktigt att flygekorrarnas rutter och boplatser i bevaras. När man kan räkna ut alternativa rutter för flygekorrarna, förbättras artens möjligheter att klara sig, och stadens viktiga planläggningsprojekt kan föras vidare.

- Det finns flygekorrar nästan överallt i Esbo, så det här försnabbar alla våra planläggningsärenden.

Gispo oy utvecklade analysverktyget för Esbo stad.

Ulla Malminen/Yle uutiset