Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Esbos försvunna datorer fortfarande försvunna

Från 2015
Uppdaterad 23.12.2015 14:06.
En person använder en dators tangentbord.
Bild: Yle

De tio tusen datorer som försvunnit inom Esbo stad har visat sig vara färre än man först trodde. Polisundersökningen förklarar största delen av de försvunna datorerna med bokföringsfel.

Fallet med de försvunna datorerna utreddes som grov förskingring, men förundersökningen har inte kommit fram till någon orsak att misstänka någon för det. Enligt Minna Immonen, kriminalkommissarie i Esbo vid Polisinrättningen i västra Nyland, kan den allra största delen av oklarheterna kring datorerna förklaras med både bokföringen av datorerna och övervakningen inom staden.

Förundersökningen avlutas utan att föras vidare till åtalsprövning.

Det var klart egentligen från första början då vi inledde förundersökningen att registren över datorerna inte stämmer. Det gjorde vårt jobb så gott som omöjligt.

― Minna Immonen, kirminalkommissarie

Enligt förundersökningen är de försvunna datorerna mycket färre än vad den ursprungliga begäran om brottsutredning listade.

Det verkliga antalet försvunna datorer uppskattas vara 2 300 - 2 900 stycken. 5 000 av de datorer som nämns i olika bevismaterial har inte kunnat identifieras och antas alltså inte finnas. Det är enligt Immonen troligt att en stor del av de oidentifierade datorerna ingår i de 2 300 - 2 900 försvunna datorerna, vilket skulle betyda att ett betydligt mindre antal datorer verkligen har försvunnit.

"Utredningen omöjlig från första början"

Problemet handlar om att staden och leverantörerna har haft olika register över datorerna och inget av registren stämt överens med verkligheten. Enligt förhören i förundersökningen har det varit allmänt känt att både Esbo stad och leverantörerna har problem med sina register över datorerna. Därför är det inte uteslutet att någon eller några har utnyttjat situationen och tagit någon dator.

- Det var klart egentligen från första början då vi inledde förundersökningen att registren över datorerna inte stämmer. Det gjorde vårt jobb så gott som omöjligt, konstaterar kriminalkommissarie Minna Immonen som lett förundersökningen.

Immonen förklarar att alla inblandade parter haft sina egna register över datorerna men att det samtidigt också funnits ett gemensamt register som vem som helst med användningsrättigheter har haft tillgång till.

Brott inte helt uteslutet - ny förundersökning görs

Förundersökningen kan inte helt utesluta möjligheten att något brott har begåtts. En del datorer saknas trots allt, även om antalet är mindre än man först utgick från.

Under förundersökningen har ett fall av misstänkt stöld avslöjats, men det fallet förklarar bara en marginell del av datorförsvinnandena, ett tiotal. En ny förundersökning om dem inleds nu och polisen misstänker en person för grov stöld. Den misstänkta är en person anställd vid ett underleverantörsföretag som Esbo stad har anlitat.

Försvann i samband med leasing

De märkliga försvinnandena uppdagades 2013 när Esbo stad tvingades betala stora summor i förseningsavgifter för leasingdatorer. Ett leasingföretag ville ha tillbaka datorerna när leasingperioden på tre år hade löpt ut, och då visade sig datorerna vara försvunna.

Keyboard.

Försvunna datorer i Esbo utreds som grov förskingring

Flera personer har förhörts av polisen.