Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stor skillnad på ledamöternas aktivitet i riksdagen

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
riksdagen
Bildtext Riksdagens tillfälliga plenisal.
Bild: Lehtikuva

De 16 riksdagsledamöterna från Vasa valkrets har varit olika aktiva under hösten. Vissa ledamöter har varit uppe i talarstolen upp till 70 gånger medan andra utmärker sig med påfallande stor frånvaro.

Yle Österbotten och Yle Pohjanmaa har gått igenom riksdagens statistik för den gångna hösten.

I vår kartläggning har vi gått igenom antalet motioner, skriftliga spörsmål, anföranden och frånvaron. Statistiken för motioner, spörsmål och anföranden gäller läget fram till den 14 december och frånvaron fram till oktober månads slut. Färskare uppgifter än så gick inte att få från riksdagen före jul.

Vi redovisar resultatet i tabellform och börjar med regeringspartierna. Längre ner hittar du oppositionspartierna.

Centern
MotionerSkriftligt spörsmålAnförandenFrånvaro (orsak)
Lasse Hautala2191 (övrigt)
Antti Kurvinen04253 (övrigt)
Mika Lintilä0090
Tuomo Puumala00253 (övrigt)
Mikko Savola12153 (övrigt)

Centerpartisterna i Vasa valkrets är de enda från regeringspartierna som har lämnat in motioner under hösten. Sex stycken skriftliga spörsmål har också lämnats in.

Vad anförandena beträffar utmärker sig färska ledamoten Antti Kurvinen med hela 25 anföranden, lika många som Mika Lintilä. Centerns ledamöter från Vasa valkrets har plikttroget varit på plats i plenum - eller åtminstone närvaroanmält sig.

Antti Kurvinen, riksdagsledamot
Bildtext Antti Kurvinen (centern)
Bild: pressbild
Sannfinländarna
MotionerSkriftl. spörsmålAnförandenFrånvaro (orsak)
Reijo Hongisto04133 (2 sjuk)
Vesa-Matti Saarakkala07185 (sjuk)
Maria Tolppanen08700

De tre sannfinländska ledamöterna från Vasa valkrets har inte lämnat in några motioner - i sig inte anmärkningsvärt eftersom partiet sitter i regeringen. Däremot har alla tre ledamöter varit aktiva med skriftliga spörsmål och ofta sedda i talarstolen.

Maria Tolppanen
Bildtext Maria Tolppanen (sannf.)
Bild: YLE/Marit Lindqvist

En av dem, Maria Tolppanen från Vasa, har haft 70 anföranden och lämnat in åtta skriftliga spörsmål, vilket är mer än någon annan ledamot i valkretsen. Anmärkningsvärt eftersom Sannfinländarna är ett regeringsparti.

- Det är klart att man ställer fler skriftliga spörsmål i opposition, men mina frågor utgår från det som vanligt folk frågar av mig, säger Tolppanen.

Samlingspartiet
MotionerSkriftl. spörsmålAnförandenFrånvaro (orsak)
Susanna Koski0212 (övrigt)
Paula Risikko0004

Samlingspartisterna från Vasa valkrets är två till antalet och det är den ena, Susanna Koski som står för all statsitikförd aktivitet, två skriftliga spörsmål och ett anförande. Paula Risikko är riksdagens andra vice talman.

Susanna Koski, Joakim Strand och Maria Tolppanen, Vasas tre riksdagsledamöter.
Bildtext Susanna Koski (saml), Joakim Strand (sfp) och Maria Tolppanen (sannf) har väldigt olika profil i riksdagen.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist
Socialdemokraterna
MotionerSkriftl. spörsmålAnförandenFrånvaro (orsak)
Jutta Urpilainen1086 (övrigt)
Harry Wallin174161 (övrigt)

Socialdemokraternas två ledamöter Jutta Urpilainen och Harry Wallin har väldigt olika profil i statistiken.

Valkretsens röstdrottning, den tidigare partiordföranden och finansministern Urpilainen har varit åtta gånger i talarstolen och har lämnat in en motion, inte en lag- eller budgetmotion utan en diskussionsmotion. Kollegan Wallin har varit aktiv med 17 motioner, fyra spörsmål och 16 anföranden.

Svenska folkpartiet
MotionerSkriftl. spörsmålAnförandenFrånvaro (orsak)
Anna-Maja Henriksson253621 (övrigt)
Mats Nylund80614 (10 sjuk)
Joakim Strand011011 (övrigt)

Svenska folkpartiets riksdagsledamöter från Vasa valkrets utmärker sig på olika sätt. Anna-Maja Henriksson har lämnat in hela 25 motioner. En delorsak till det höga antalet är att Henriksson är riksdagsgruppens ordförande.

Henriksson kommer också på delad andra plats i valkretsen vad gäller antalet anföranden, 62 stycken. Henriksson har också varit plikttroget på plats i plenum med bara en frånvaroanteckning.

Anna-Maja Henriksson
Bildtext Anna-Maja Henriksson (sfp)

Mats Nylund har varit sjukskriven en stor del av hösten men har hunnit med åtta motioner och sex anföranden.

Joakim Strand som har ställt ett skriftligt spörsmål och haft tio anföranden utmärker sig som den som har störst frånvaro av ledamöterna från valkretsen.

Joakim Strand
Bildtext Joakim Strand (sfp)
Bild: Yle/Anna Ruda

- Det är möjligt att jag varit borta en del från riksdagen då jag har varit i Bryssel och lobbat för regionen, eller i Umeå och förhandlat om en ny färja, säger Strand.

- Jag försöker bilda mig en uppfattning om var jag kan göra mest nytta för regionen varje dag. Det är inte nödvändigtvis att vara på plats och närvaroanmäla sig för att statistiken ska se bra ut, och sedan lämna plenum, säger Strand.

Kristdemokraterna
MotionerSkriftl. spörsmålAnförandenFrånvaro (orsak)
Peter Östman214621

Peter Östman är kristdemokraternas enda ledamot från valkretsen. Han har lämnat in 21 motioner, men som med Henriksson är en delorsak det faktum att Östman är den kristdemokratiska riksdagsgruppens ordförande.

Östman har lämnat in fyra skriftliga spörsmål och han är en ofta sedd gäst i talarstolen. Med 62 talturer får Östman en delad andraplats i den statistiken.

Kommande val påverkar alltid politikerna, säger Peter Östman
Bildtext Peter Östman (kd)
Bild: Yle

Statistiken är som tidigare nämnt inte fullständig. Frånvarostatistiken gäller fram till oktober månads slut. Statistik för motioner, spörsmål och talturer gäller fram till mitten av december.