Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skriftligt spörsmål från SDP om Soinis KSF-bojkott

Från 2015
Uppdaterad 23.12.2015 18:43.
Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta
Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta (SDP) ställer ett skriftligt spörsmål till regeringen om utrikesminister Timo Soinis (Sannf) bojkott av KSF Medias tidningar.

Feldt-Ranta skriver i ett pressmeddelande att Soinis uttalande väcker frågor om hur opartiskheten tryggas då utrikesministern bojkottar ett helt mediehus.

- Då ministrar tillträder sin tjänst svär de eden om rättvis och lika behandling av medborgarna för samhällets bästa, skriver Feldt-Ranta.

Också förvaltningslagen binder ministrarna och den stipulerar att medborgare och andra måste behandlas lika och ha rätt till opartisk information. I ett öppet samhälle som värnar om yttrandefriheten kan beslutsfattarna inte begränsa eller genom utpressning påverka vilka frågor och från vilken synvinkel medierna tar upp dem, påminner Feldt-Ranta.

I sitt spörsmål frågar Feldt-Ranta hur regeringen ämnar trygga att olika medier behandlas på lika villkor, opartiskheten i informationen och hur regeringen ämnar främja öppenheten och yttrandefriheten i vårt samhälle.

Regeringens svar torde komma i slutet av januari.

Också politiska journalister reagerar

Också Föreningen för de politiska journalisterna i Finland är bestört över Soinis bojkott.

- Som minister måste man behandla alla medier jämlikt. Det förbinder man sig till då man tar emot en ministerpost, säger föreningens ordförande Mari Haavisto.

Enligt Haavisto kommer föreningen att behandla ärendet på sitt styrelsemöte efter julen.

- Vi kommer att formulera ett ställningstagande, och hoppas att också kunna diskutera ärendet med Soini själv.

Diskussion om artikeln