Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Lagstiftningen skapar mögelhus"

Från 2015
Uppdaterad 28.12.2015 10:18.
Anders Westerlund framför nybygge i Kyrkslätt
Bildtext Byggnadsplanerare Anders Westerlund efterlyser mer flexibilitet i lagstfitningen. Från det här nybygget i Kyrkslätt har det inte rapporterats några problem.
Bild: Yle/Johanna Minkkinen

Enligt dagens lagstiftning måste nybyggen i Finland i praktiken ha maskinell ventilation, av miljöskäl. Aktörer inom byggnadsplanering slår nu larm: vårt sätt att bygga lagenligt kan leda till ohälsosamma hus.

Arkitekten Julia Hertell tar sitt eget bostadshus i centrala Helsingfors som exempel på ett välbyggt hus där ventilationen fungerar. Huset är i jugendstil och byggt för mer än hundra år sedan.

- Det är ett massivt tegelhus med 60-70 centimeter tjocka väggar utan fuktspärrar. Det har naturlig ventilering: vi har ventiler rakt ut genom väggen och självdrag genom långa pipor till taket. Det har fungerat bra i över hundra år.

Husen byggs annorlunda i dag

Jugendhusen är ändå en kvarleva från en svunnen tid. Så här får man nämligen inte bygga längre av miljöskäl: husen måste ha maskinell ventilation för att använda så lite energi som möjligt.

Julia Hertell är oroad över lagstiftningen kring nybyggen.
Bildtext Arkitekten Julia Hertell bor i ett hus i jugendstil där ventilationen fungerar bra tack vare tjocka tegelväggar, ventiler och självdrag.
Bild: Yle/Johanna Minkkinen

Hertell tycker det är positivt med energisnåla hus, men hon och andra aktörer inom byggnadsplanering ser många andra problem med vår nuvarande lagstiftning.

De konstruktioner som byggs nu är inte speciellt hållbara och har sina risker.

- De konstruktioner som byggs nu är inte speciellt hållbara och har sina risker. Det har vi sett också i helt nya hus som haft mögelproblem.

Byggnadsplaneraren Anders Westerlund är skeptiskt till om de nya striktare bestämmelserna verkligen är mer miljövänliga.

- Man borde undersöka vad de strängare energikraven har fört med sig. Har vi verkligen sparat in på energianvändningen?

Flexiblare lösningar krävs

Både Hertell och Westerlund efterlyser mer flexibilitet i lagstiftningen.

- Planerare och andra aktörer borde få möjlighet att använda naturlig ventilering, säger Westerlund.

- Det borde finnas fler alternativ. Man borde kunna använda konstruktioner som andas och självdrag som naturlig ventilering. Om man gör det i dag, är det svårt att uppfylla kraven.

Man borde kunna använda konstruktioner som andas och självdrag som naturlig ventilering.

Enligt Hertell leder den maskinella ventilationen också till att det krävs komplicerade konstruktioner.

- Nu för tiden byggs husen med komplicerade konstruktioner i väggen, isolering och fuktspärrar. Det gör det svårt att övervaka byggena. Om fuktspärrarna läcker leder det till hälsoproblem för dem som bor i huset.

Jugendhus på Bangatan i Helsingfors.
Bildtext Jugendhusen i centrala Helsingfors andas naturligt, men så här får man inte bygga längre.
Bild: Yle/Johanna Minkkinen

Hertell ser också det som problematiskt att vi bygger helhetsmaskinella hus, där man inte kan sköta servicen själv om en maskin går sönder.

- Dessutom tar kanalerna utrymme och kvadratmetrarna blir dyrare.

"Bedrövlig situation"

En annan som är ordentligt oroad över det nya sättet att bygga är mikrobiologen Mirja Salkinoja-Salonen.

- Det är ett stort problem.

Salkinoja-Salonen berättar om en stor EU-undersökning där man undersökte skolors inomhusluft i Finland, Spanien och Nederländerna.

Finland hade de renaste skolorna, men flest astmasjuka barn.

- Finland hade de renaste skolorna, men flest astmasjuka barn.

I de finska skolornas inomhusluft fanns bara en hundradel så många mikrober som i de andra ländernas skolor. Mikroberna visade sig dessutom vara immunologiskt döda, så barnen utsätts inte för den naturliga bakterieflora de borde utsättas för.

Enligt Salkinoja-Salonen är den maskinella ventilationen en orsak till de stora skillnaderna mellan länderna. Bland de undersökta skolorna i Nederländerna fanns inte en enda skola med maskinell ventilation, i Spanien en.

- Det är bedrövligt.

En annan orsak är enligt Salkinoja Salonen att vi använder så mycket kemikalier och att användningen enligt henne har ökat explosionsartat.

- Vi använder städmedel som massor av kemikalier alldeles i onödan.