Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Minister måste skriva på för Kvarkenfärja

Från 2015
Uppdaterad 07.01.2016 10:28.
Brian Simspon och José Anselmo representerar EU, Mathis Lindström representerar Kvarkenrådet.
Bildtext Tunga EU-profiler diskuterade färjan i Vasa tidigare i år. Mathias Lindström till höger.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

På Kvarkenrådet råder ingen julstilje. Istället jobbar man febrilt med att färdigställa EU-ansökan för fas två i projektet Midway Alignment. Inlämningsdatum är den elfte januari. Innan dess måste en minister skriva på.

Den första fasen är avslutad för Midway Alignment och fas två inleds. Men till det behövs EU-pengar.

wärtsiläs kvarken-färja
Bildtext Skiss över hur färjan kunde se ut.
Bild: Pressbild

Och flitens lampa brinner i Vasa men även i Bryssel, Stockholm, Helsingfors och Umeå.

- Vi är i det stressade läget att vi håller på att avsluta skrivarbetet och jobbar på alla nivåer, säger Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström.

Staten måste med

Fas två omfattar investeringar i både väg- och järnvägsinfrastruktur, förändringar och kapacitetsförbättringar i hamninfrastrukturen samt konstruktionen av en ny färja. Men innan den elfte januari måste staten gå med.

- En förutsättning för att få stöd är att vi får med den finska och svenska staten som medfinansiärer. Det jobbar vi med nu och vi behöver ett intyg på deras medverkan, säger Lindström.

Mathias Lindström, direktör på Kvarkenrådet
Bildtext Mathias Lindström.
Bild: YLE/Marcus Lillkvist

Trots uppvaktning har inget ministerium ännu gett sitt bifall.

- Vi får ett positivt bemötande hela tiden, men vi har ännu inget namn på något papper, säger Lindström.

Svenskarna längre hunna

Svenskarna har hunnit betydligt längre med finansieringsplaneringen.

- Finansieringen är i princip färdig på svenska sidan. De har gått in för en sådan lösning att de kan klara det på kommunal och regional nivå. Det gäller även om staten inte går med, säger Lindström.

En dylik lösning är knappast möjligt från Vasas sida, säger Lindström.

Ett nej är osannolikt

Lindström har ändå stora förhoppningar om att staten ännu ger sitt samtycke.

- Att finska staten skulle säga nej till en så viktig satsning på infrastruktur i en av de mest exportstarka regionerna i hela landet, när man dessutom får två tredjedelar betalda från utlandet. Det faller mig osannolikt. I så fall har man inte förstått helheten, säger Lindström.