Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Dyrare att ansöka om skilsmässa efter årsskiftet

Från 2015
Åbo rättscenter
Bild: Yle/ Nora Engström

Snart blir det dyrare att ansöka om skilsmässa. Många kundavgifter vid domstolarna höjs vid årsskiftet.

Exempelvis höjs avgiften för att ansöka om skilsmässa vid första skedet från 100 till 200 euro.

En del ärenden som tidigare har varit gratis kommer också att bli avgiftsbelagda. Exempelvis om man ansöker om besöksförbud, och ansökan förkastas, landar notan på 250 euro.

Rättegångsavgifterna höjs också med mellan 50 och 500 euro.

- Nu strävar man efter att avgifterna bättre ska motsvara de verkliga kostnaderna. Avgifterna har varit mycket låga och de nya kostnaderna täcker fortfarande inte de kostnader som de här ärendena medför, säger Kenneth Nygård, lagman vid Egentliga Finlands tingsrätt.

Lagman Kenneth Nygård
Bildtext Lagman Kenneth Nygård.
Bild: Yle/ Nora Engström

Enligt Nygård kan en inverkan med de nya avgifterna vara att att folk funderar mera på om man ska starta en rättegång eller inte, eller om man kan komma fram till en lösning med motparten utan en rättegång.

Biblarna försvinner från rättssalen

År 2016 innebär också ändringar i lagen gällande exempelvis reglerna för bevisning. Meningen med det här är att uppdatera lagen. Några stora förändringar är det ändå inte frågan om, berättar Nygård.

En ändring är att man nu avstår från vittneseden. Tidigare har den som hör till kyrkan kunnat svära vid gud att man talar sanning. Vid årsskiftet försvinner Bibeln från rättssalarna och istället ger man en vittnesförsäkran i samband med rättegången, då man alltså fortfarande svär att man talar sanning.

I fortsättningen kan också sambon vägra vittna mot sin partner i rättsfall där den andra sambon är åtalad. Tidigare har det här gällt endast äkta makar eller trolovade.

- Samhället har ju förändrats och lagen bör följa med sin tid. Domstolen kan ändå besluta att sambon ska vittna om domstolen anser att vittnet har utsatts för påtryckning, det vill säga att personen inte vägrar av fri vilja, fortsätter Nygård.

Sessionssal i Egentliga Finlands tingsrätt.
Bild: Yle/Nora Engström

Anonyma vittnen tillåts - men mycket sällsynt

Det som också är nytt är att målsägande, alltså den person mot vilken brottet har begåtts, som inte har anspråk hörs på samma sätt som ett vittne. Målsägande behöver alltså inte befinna sig i rättssalen förutom då personen förhörs.

En annan ändring är att man kan man vittna anonymt i rättsalen då det gäller grova brott, såsom brott mot liv, människohandel eller grovt narkotikabrott. De här fallen har ofta kopplingar till organiserad brottslighet.

- Det kommer en ändring som innebär att det finns en möjlighet för vittnet att vara anonymt. Det här kräver att domstolen ger tillstånd till det här. Min bedömning är att det här kommer att vara mycket ovanligt, konstaterar Nygård.