Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Elnätet blir sakta men säkert vädersäkrare i Sibbo

Från 2015
Elledningar.
Bildtext De gamla luftledningarna i Söderkullaområdet kommer att rivas under vinterns lopp. (Arkivbild)
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Sydfinska energi fortsätter arbetet med att göra elnätet i Sibbo vädersäkrare.

Som bäst pågår omfattande jordkabelarbeten i Söderkullaområdet i de södra delarna av Sibbo och redan i början av nästa år blir elstationen i Paipis färdig. Den ska trygga eldistributionen i norra Sibbo.

Söderkulla vädersäkert

Tanken är att man före utgången av år 2019 ska bygga totalt 43 kilometer jordkabel i Sibbo.

Kabelarbetena i Söderkulla inleddes i maj. Förbindelsen mellan Massby elstation och Söderkulla centrum är färdigt byggd och består av enbart jordkabel, vilket betyder att elnätet i Söderkulla är vädersäkert. Också de närbelägna nya bostadsområdena Hassellunden och Tasträsk kommer att förses med jordkabel.

De gamla luftledningarna kommer att rivas under vinterns lopp.

Mycket luftledningar

Sibbo är i nyckelställning då det gäller Kervo Energibolagens strävan att göra sitt elnät säkrare. Orsaken är att Sibbo är ett vidsträckt och glesbebyggt område med mycket luftledningar.

Totalt kommer cirka 1 100 kunder att omfattas av det vädersäkra elnät som nu byggs.

Enbart jordkabel om 13 år

Enligt den förnyade elmarknadslagen ska minst hälften av elkonsumenterna omfattas av vädersäkert elnät år 2019. År 2028 ska samtliga omfattas av ett vädersäkert nät.

Idag beror cirka 90% av alla strömavbrott på fel i luftledningsnätet.