Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ny kommendör: Viktigt att marinen får nya fartyg

Uppdaterad 29.12.2015 19:22.

Marinen fick en ny kommendör på tisdag. Det är konteramiral Veijo Taipalus som nu leder marinen. Han tar över uppgiften efter vice amiral Kari Takanen, som blir chef för huvudstaben.

En viktig fråga för marinen är att förnya flottan. Marinen är i behov av minst fyra nya stridsfartyg, säger Taipalus.

- De största utmaningarna gäller anskaffningar av materiel. Största delen av våra fartyg tas ur bruk i mitten av 2020-talet. Det är något som vi måste jobba med, säger Taipalus.

Kommendörsbyte vid Marinen 29.12.2015
Bildtext Kommendörsbyte vid marinen.

Medvind för nya fartyg

Tidigare i december gav försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) fullmakt att inleda anbudsprocessen. Meningen med projektet Flottilj 2020 är att bygga fyra stridsfartyg, som går att använda i alla väder och isförhållanden i Östersjön. De nya fartygen ska ersätta flera av marinens nuvarande fartyg. Bland dem finns minfartyget Pohjanmaa, som redan har tagits ur bruk, och två minfartyg av Hämeenmaa-klassen.

Minfartyget Pohjanmaa
Bildtext Pohjanmaa har redan tagits ur bruk.

Hela projektet går loss på cirka 1,2 miljarder euro. Beslut om finansiering fattas av riksdagen. Just nu har projektet medvind men finanseringen kommer att vara den största stötestenen.

- I dag ser det ganska bra ut, men vi får se hur det går. Det är politikerna som bestämmer, konstaterar Taipalus.

Marinen behöver nya fartyg för att kunna uppfylla sin uppgift

Projektet har en stor betydelse för marinen.

- Utan anskaffningarna av de här fyra fartygen har vi inga möjligheter att uppfylla våra uppgifter i framtiden, fortsätter Taipalus.

Marinens kommendör Veijo Taipalus, december 2015
Bildtext Kommendör Veijo Taipalus.

-Marinen utgör fortfarande en viktig del av den finska försvarsmakten, påminner Taipalus..

- Jag anser att marinens framtid ser bra ut. Sjöförbindelserna till Europa och resten av världen är viktiga och det är marinen som skyddar de här förbindelserna under kristider.