Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Varvshall byggs i Lovisa

Från 2015
Silon i Lovisa hamn med fartyg i kajen
Bildtext Hamnområdet i Valkom.

Valkom Hall har fått bygglov för en varvs- och reparationshall vid Terminalvägen i Valkom i Lovisa. Området arrenderas av Lovisa hamn.

Hallen ska användas för reparation och service av fartyg som används inom yrkesmässig sjöfart. En tvättplats för fartyg planeras också på tomten.

Byggnaden ska bli cirka 1 500 kvadratmeter stor – 75 meter lång och 20 meter bred.

Två grannar av sex har kommenterat ansökan om bygglov. Den ena har ingenting att anmärka, medan en sommargäst oroade sig över eventuella damm- och bullerolägenheter.

Däremot beviljade byggnads- och miljönämnden i Lovisa inte byggnadslov för en pir.

Innan nämnden kan fatta beslut om bygglov måste Regionförvaltningsverket först ge tillstånd åt Valkom Hall att bygga i havet.