Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Privatplan får landa i Kronoby tills vidare

Från 2015
Entré vid flygplatsen i Kronoby
Bildtext Karleby-Jakobstad flygplats.

Kritiken har varit massiv mot inrikesministeriets förslag att begränsa privatflygen på bland annat Karleby-Jakobstads flygplats. Nu kan förslaget komma att göras om.

Enligt ett förslag från inrikesministeriet ska det blir krångligare för privatplan från länder utanför Schengenområdet att landa på ett antal mindre flygplatser i landet.

I dag är det möjligt att enbart kontakta den aktuella flygplatsen och be om landningstillstånd. I framtiden kan det behövas förhandstillstånd från inrikesministeriet.

Totalt är det åtta flygplatser som berörs av förslaget.

Fem av åtta flygplatser protesterar

Remissrundan är avslutad och ministeriet har fått oväntat stor respons.

Representanter för fem av de mindre flygplatserna protesterar. De gäller Kemi-Torneå, Villmanstrand, Kuopio, Tammerfors-Pirkkala samt Karleby-Jakobstad.

Städerna kring de flygplatserna kräver att de även fortsättningsvis godkänns för internationell flygtrafik från andra länder än Schengenländer.

Finavia protesterar också

Städerna i Karleby- och Jakobstadsregionen framför vikten av att affärsresenärer så enkelt som möjligt ska kunna besöka båtklustret och de får Finavia med sig.

"Tillåts inte den här direkttrafiken på Karleby-Jakobstads flygplats innebär det ett betydande inkomstbortfall för oss", skriver Finavia i sitt utlåtande.

Totalt har ministeriet tagit emot 43 utlåtanden. Ett av dem är extra känsligt för ministeriet. Det kommer från lobbyorganisationen Företagarna i Finland som påpekar att förslaget helt saknar beräkningar kring vilka inbesparingar det kunde ge.

"Minskar Finlands konkurrenskraft"

Organisationen Lapplands företagare är ännu mer kritisk:

"Förslaget till förordning står i bjärt kontrast till regeringens mål att förbättra Finlands konkurrenskraft."

Försenas flera månader

Det var tänkt att förändringen skulle träda i kraft redan vid årsskiftet. Men nu säger Anne Ihanus, överinspektör på inrikesministeriet, att det inte blir så.

- Responsen har varit så omfattande att det hela kommer att dra ut på tiden. I dagsläget är det tänkt att förordningen går vidare till beslut under våren. Vi måste ta ställning till den respons som har kommit under remissrundan. De kan leda till förändringar, säger Anne Ihanus.

De tre flygplatserna som inte protesterar är de i S:t Michel, Björneborg och Nyslott. Flygplatsen i Vasa berörs inte av förslaget till förändring.