Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Färre insamlingsställen - men bättre avfallsservice

Från 2015
Kärl i ett köksskåp för olika typer av sopor.
Bildtext Fler avfallssorter börjar tas emot efter årsskiftet.
Bild: Yle/Pia Santonen

Vid årets början minskar antalet återvinningsställen i Sydvästra Finland. Men eftersom de nya Rinki-ekopunkterna samtidigt tas i bruk ökar mängden avfallssorter som tas emot. Punkterna kommer också att placeras allt närmare till exempel butiker.

I början av år 2016 överförs nämligen insamlingsansvaret av hushållens förpackningsavfall från kommunerna till förpackningsproducenterna. Den här förändringen beror på att producenternas fullständiga ansvar för förpackningar träder i kraft. Finlands Förpackningsåtervinning Rinki sköter insamlingen.

Mottagningen av glas och metall fortsätter vid Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) egna insamlingsställen. Enligt nuvarande planer kompletterar LSJH Rinkis insamlingsnätverk med 107 punkter. Dessutom ordnas kompletterande, separat insamling fastighetsvis i bostadsbolag i enlighet med avfallshanteringsbestämmelserna.

Alla återvinningsställen med adresser hittas också på den landsomfattande kartsöktjänsten www.kierratys.info

På grund av den kärva tidtabellen är inte alla Rinki-ekopunkter ännu i bruk den 1 januari. Insamlingsställena kompletteras under början av år 2016. De återvinningspunkter som avskaffas stängs under tiden januari-mars. Om detta meddelas på förhand vid ifrågavarande återvinningsställe.