Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fortsatt turbulens kring Finavia – tidigare styrelseordförande talar ut

Från 2015
Finavias tidigare styrelseordförande Riitta Tiuraniemi.
Bildtext Finavias tidigare styrelseordförande Riitta Tiuraniemi.
Bild: Lehtikuva

Finavias tidigare styrelseordförande Riitta Tiuraniemi går i en intervju för tidningen Talouselämä till skarp kritik mot kommunikationsminister Anne Berners (C) agerande i det statsägda bolaget Finavia.

Enligt Tiuraniemi utsattes Finavias styrelse i början av december för otillbörliga påtryckningar.

Riitta Tiuraniemi lämnade sin plats som styrelseordförande i Finavia den 4 december.

Kommunikationsminister Berner har konsekvent i medierna upprepat att hon inte brutit mot god förvaltningssed eller blandat sig i styrelsens beslut.

Tiuraniemi har en helt annan uppfattning - i intervjun för Talouselämä hävdar hon att minister Berner har varit mycket ensidig i sina utspel.

Fem olika processer för att utreda derivataffärerna

I våras startade styrelsen fem olika processer för att utreda vilka som bar ansvar för derivataffärena åren 2010-2011. Förlusten av derivataffärena har uppgått till minst 34 miljoner euro. Med tanke på preskriptionstiderna var det mest brådskande att väcka talan mot revisionsbyrån Deloitte.

Den andra processen var att utreda Danske Banks och andra bankers ansvar i frågan.

Den tredje processen handlade om att brottsanmäla Finavias tidigare finanschef och vice-vd som ansvarade för ingångna derivatavtal inom bolaget.

- Den fjärde processen handlade om att fortsätta skiljemannaförfarandet mot försäkringsbolaget If.

Den femte processen var att utreda vilket ansvar Finavias tidigare styrelse och VD hade för derivataffärerna.

Fram till september gick allt som smort.

Finavias styrelse beslöt vid sitt möte i september att väcka talan mot den tidigare styrelsen, beslutet togs efter omröstning.

På tio veckor hördes ingenting av ministeriet, jag försökte upprepade gånger få audiens hos Berner eftersom preskriptionstiderna började ta slut.

Finavias tidigare styrelseordförande Riitta Tiuraniemi

Ministeriet slår på bromsen

Strax efter beslutet om att ställa den tidigare styrelsen till svars meddelar kommunikationsministeriet att man bör invänta ägarens, dvs. kommunikationsministeriets, avgörande förrän ärendet går vidare. Enligt Tiuraniemi lovade ministeriet ett avgörande före medlet av november.

- På tio veckor hördes ingenting av ministeriet, jag försökte upprepade gånger få audiens hos Berner eftersom preskriptionstiderna började ta slut. Den andra december fick jag veta att man nått en förlikning med revisionsföretaget Deloitte.

Styrelseordförande Tiuraniemi hade ingen vetskap om vem som hade förhandlat med Deloitte.

- Åtminstone hade Finavias styrelse ingenting med frågan att skaffa, det borde vi ha haft eftersom det handlar om vår operativa verksamhet. I ett hemligt avtal hade man kommit överens om att Deloitte skulle ersätta Finavia med en mindre summa.

- Avtalet var dåligt ur vår synvinkel - jag diskuterade frågan med Finavias egna advokatbyrå och de kom till samma slutsats, avtalet borde inte ha godkänts.

Jag upplever det som påtryckning att ministeriet kan styra över en oberoende och självständig styrelse så att man kan få den att fatta det beslut man vill.

Finavias tidigare styrelseordförande Riitta Tiuraniemi

Två mörka decemberveckor i Finavia

Tiuraniemi meddelade sitt ställningstagande åt tjänstemannen Juhani Damski som ansvarar för ministeriets ägarstyrning. Damski diskuterade sedan med minister Anne Berner och efter det var beskedet att nu byter vi advokatbyrå omedelbart.

Från ministeriet kom beskedet att styrelsen bör sammanträda så fort som möjligt.

- Finavias vd Kari Savolainen redogjorde för att Berner vill att förlikningsavtalet med Deloitte bör godkännas. Efter det hade jag egentligen inte längre någon makt i ärendet, säger Tiuraniemi.

På styrelsemötet var det bara Tiuraniemi som röstade emot, de fyra övriga styrelseledamöterna röstade för ett godkännande av förlikningsavtalet. Efter det avgick Tiuraniemi omedelbart.

- Följande onsdag den 9 december återtog styrelsen också sitt tidigare beslut från september om att ställa den tidigare styrelsen och vd:n till svars.

Enligt Riitta Tiuraniemi är händelseförloppet under de här två decemberveckorna mycket märkligt, minister Berner styrde kraftigt över Finavias styrelse.

- Jag upplever det som påtryckning att ministeriet kan styra över en oberoende och självständig styrelse så att man kan få den att fatta det beslut man vill. Det här är inte rätt. Det måste bli en förändring i förfaringssättet.

Diskussion om artikeln