Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ett gott nytt år väntar Egentliga Finland

Från 2015
Ostöpt tenn
Bildtext Det nya året för med sig pengar och jobb i Egentliga Finland.

Skrovlig. Så beskriver Kimmo Puolitaival, chef för Egentliga Finlands Näring-, trafik- och miljöcentral hur landskapets nyårslycka skulle se ut om någon stöpte den. Och en skrovlig yta på nyårslyckan betyder som bekant pengar och för Egentliga Finlands del förhoppningsvis också arbetsplatser.

- Jag är optimistisk inför det kommande året. Det finns tecken som tyder på att vi nått en konjunkturvändning, säger Kimmo Puolitaival.

Allt fler män får jobb

Arbetslösheten fortsätter visserligen att växa men till exempel arbetslösheten bland män har efter nästan tre år, nu minskat.

Minskningen förklaras av positiva nyheter från både varvs- och bilindustrin i regionen.

- Åbovarvets utveckling har varit ännu positivare än vad man för ett år sedan kunde förvänta sig, säger Kimmo Puolitaival och berättar att varvet, enligt de uppgifter NTM-centralen har, kommer att öka produktionen med hela trettio procent under nästa år.

Varvsarbetare på Meyer Turku.

Det här betyder ännu fler nya arbetsplatser både på varvet och bland underleverantörerna.

På längre sikt har varvets ledning signalerat att antalet personer som jobbar vid eller för varvet, som i dag har ca 1400 egna anställda, kommer att öka till cirka 8000 i hela nätverket. Det betyder sannolikt nya investeringar som sedan ökar konkurrenskraften vidare, förklarar en nöjd Puolitaival.

Också regionens läkemedelsindustri inger framtidstro.

- Det talas inte så ofta om det men läkemedelsindustrin exporterar i dag produkter för över en miljard euro från Egentliga Finland.

mercedes, bilfabriken i nystad,

Till andra glädjeämnen hör det kraftverk som Åbonejdens energiproduktion bygger i Nådendal. Den investeringen går lös på 270 miljoner euro.

Också riksväg 8 och Nystads bilfabrik kommande satsning på lyxbilar bidrar till optimismen inför det nya året.

kimmo puolitaival
Bildtext Kimmo Puolitaival är optimistisk inför det nya året.

- Vi har all orsak att förvänta oss att 2016 kommer att ge oss en fortsatt tillväxt och en fortsatt positiv konjunkturvändning.

Också utmaningar dock

Till det kommande årets utmaningar hör integreringen av asylsökande i regionen och situationen i Salo där Microsoft tidigare i höstas meddelande att fabriken läggs ner.

Med tanke på integreringen av flyktingar och asylsökande är det ändå positivt att de tidigare rätt så passiva kommunerna nu engagerat sig på ett helt annat sätt och är beredda att ta emot flyktingar, säger Puolitaival.

Postivit också för Åboland

I Åboland är sysselsättningsläget bättre än på många andra håll i regionen och enligt Kimmo Puolitaival har näringslivet i Åboland en sådan struktur att det kommer att gynnas av tillväxten.

Då det gäller andra stora frågor i skärgården hör skarvproblematiken till de frågor som Puolitaival hoppas på en lösning nästa år.

På spaning efter fisk

- Jag har stora förväntningar på minister Kimmo Tiilikainens skarvarbetsgrupp. Jag anser att det behövs en handlingsplan som inkluderar både fiskare och människor som vill skydda skarven. Så har man löst frågan i både Sverige och Danmark och på samma sätt ska vi nå samförstånd också här. Vilka områden är lämpliga för skarvar, var kan man ta itu med begränsningar och i så fall hur?

Och en fråga som sannolikt dyker upp också nästa år, men som knappast får något definitivt svar ännu 2016, är frågan om en fast förbindelse mellan Nagu och Pargas. Den frågan har för tillfället medvind, tycker Puolitaival.

- Vi är redo att sätta igång planering och andra åtgärder så fort politikerna visar grönt ljus för nya investeringsplaner.