Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors stad tillåter inte två kaféer på Sandudd

Från 2016
Paviljongen under renoveringen i september 2015
Bildtext Badpaviljongen på Sandudds simstrand köptes för en euro. Kravet var att man inte får idka kafé- eller restaurangverksamhet i paviljongen.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Den gamla badpaviljongen på Sandudd har öppnat igen, men utan kaféverksamhet. Staden vill nämligen inte att kaféet ska konkurrera med det nuvarande som finns i stadens paviljong en bit bort på sandstranden.

”Det får inte finnas restaurangverksamhet eller dylikt i den nyrenoverade badpaviljongen”.

Så lydde kraven när Helsingfors fastighetskontor sålde den gamla slitna badpaviljongen till fastighetsaktiebolaget Töölön Kylätalo 2013.

Folk som går förbi frågar jämt och ständigt var kaféet är.

Mikko Keski-Vähälä, delägare

Många invånare och framförallt delägare till paviljongen är besvikna.

- Det är klart vi skulle vilja ha kaféverksamhet. Här har funnits kaféverksamhet sedan 50-talet. Folk som går förbi frågar jämt och ständigt var kaféet är, berättar Mikko Keski-Vähälä som är delägare till badpaviljongen.

Paviljongen i september 2015, ett av arbetsrummen
Bildtext Under hösten pågick renoveringen av badpaviljongen fortfarande. Bilden är tagen i september, då var det här arbetsrummet klart men resten av paviljongen var en byggplats.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Keski-Vähälä berättar att han är tvungen att hänvisa till kaféet i stadens paviljong.

- Men det är ofta stängt den här tiden på året, säger han.

Kraven står i kontraktet

På fastighetskontoret säger man att kraven som ställdes i och med försäljningen gjordes i samarbete med lokalcentralen och idrottsverket.

- Töölön kylätalo ville hyra tomten för allmännyttig verksamhet. Då kan man inte ha restaurangverksamhet där. I så fall borde man från början ha planlagt hela fastigheten som ett ställe med restaurangverksamhet, säger Esko Patrikainen på fastighetskontoret.

Kan man inte göra om kontraktet så att man i framtiden kan ha restaurangverksamhet?

- Det innebär nya utlåtanden från lokalcentralen och idrottsverket. Och idrottsverket vill antagligen säkra sin egen verksamhet. Idrottsverkets tjänster är viktigare än någon förenings tjänster.

”Det finns inte plats för två”

På idrottsverket säger man att det inte finns plats för två kaféer på Sandudds sandstrand.

Stadens byggnad har större och bättre förutsättningar för kaféverksamhet.

Turo Saarinen, idrottsverket

- Staden byggde nyligen en ny byggnad med ett kafé. Vi konkurrensutsätter det och hyr ut det till företagare. Vi vill inte ha konkurrens från någon annan på samma strand, säger Turo Saarinen på idrottsverket.

Vill ni ha monopol på kaféutbudet?

- Vi har inte monopol. Det finns många kaféer på olika stränder. Men på samma strand kan det inte finnas två kaféer. Det gör inte gott för någondera.

Bildtext Så här såg badpaviljongen ut före renoveringen.
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

På jakt efter ny företagare

För tillfället försöker staden få en ny företagare till stadens kaféutrymmen på Sandudd. Den förra caféägaren slutade vid årsskiftet.

Ett konkurrerande kafé i paviljongen skrämmer bort möjliga företagare till våra kaféutrymmen.

Turo Saarinen, idrottsverket

- Ett konkurrerande kafé i paviljongen skrämmer bort möjliga företagare till våra kaféutrymmen, säger Saarinen.

Ett hur stort hot är ett till kafé?

- Det tänker jag inte uppskatta.

Men är ni rädda för ett till kafé?

- Vi är inte rädda för någonting. Men det är svårt att bara få ett kafé att gå runt.

Så ni vägrar ge ett annat kafé en chans?

- Nej då. Stället är uthyrt som ett byahus. Och det visste man vid köpet när man skrev under. Jag vet inte ens om man kan ha restaurangverksamhet där, säger Saarinen.

Är det möjligt att ändra på kontraktet ifall de vill ha restaurangverksamhet?

- Nej, jag tror inte det är så enkelt.

Varför?

- Vi vill ha ett fungerande kafé. Stadens byggnad har större och bättre förutsättningar för kaféverksamhet. Det är modernt och har mera potential. Staden har satsat pengar på det och vi vill ha hyresinkomster för det.

Tuomas Rantanen (Gröna) framför VR-magasinen
Bildtext Tuomas Rantanen från De gröna förstår principen att badpaviljongen inte kan gå på vinst, eftersom staden nästan gav bort fastigheten. Men han tror inte att kaféverksamhet skulle hota det nuvarande kaféets verksamhet.
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

”Medborgarverksamhet kan inte gå på vinst”

Tuomas Rantanen från De gröna är stadsstyrelsens representant i fastighetsnämnden och anser att man på idrottsverket är onödigt oroliga över konkurrens från badpaviljongen. Men han anser inte att kraven som ställdes vid köpet är orimliga.

- Jag förstår tanken att det inte får blir en kommersiell verksamhet som tävlar med det nuvarande kaféet på Sandudd. Men under säsongstid när där är mycket folk så är knappast ett till litet kafé ett hot.

Hur är det möjligt att Helsingfors stad kräver att man inte får servera mat i badpaviljongen?

- Vi ville rädda fastigheten och när invånarföreningen gick med på att rusta upp byggnaden för att idka medborgarverksamhet, sålde vi den för en euro. Därför är det också legitimt att den inte börjar göra vinst.

Hur hälsosamt är det att Helsingfors stad inte tål konkurrens?

- Helsingfors stad måste som offentlig aktör vara försiktig. Ifall vi säljer någonting för en struntsumma för att stödja en förening och dess verksamhet kan vi inte låta föreningen tävla mot företagare som betalar höga hyror för att kunna idka restaurangverksamhet. Det blir orättvist om inte alla har samma utgångspunkt.

Rantanen anser ändå att det ska finnas utrymme för flexibilitet.

- Man undrar hur mycket vinst paviljongen gör på kaféverksamheten, säger han.

Jag vet inte med vilka mått som idrottsverket räknat, men det finns tillsäckligt med människor på sommaren för båda kaféerna.

Mikko Keski-Vähälä, delägare

”Det finns kunder”

På Sanduddspaviljongen skakar man på huvudet åt alla förklaringar.

- Jag var inte med när kontraktet skrevs under. Men jag kan tänka mig att man gick med på allt i det skedet, eftersom det här var en så krånglig process, säger Mikko Keski-Vähälä som är delägare.

Enligt ritningarna finns det för tillfället inte ett kaféutrymme, men Keski-Vähälä hoppas att det om några år ska finnas någon sorts kafé- eller restaurangverksamhet.

- I fall det finns ork att kämpa mot staden och all byråkrati, hoppas vi på att en dag kunna servera mat.

Finns det tillräckligt med kunder?

- Jag vet inte med vilka mått som idrottsverket räknat, men det finns tillsäckligt med människor på sommaren för båda kaféerna, säger Keski-Vähälä som också gärna vill ha någon sorts kaféverksamhet på vintern.

Han anser att köpesumman för en euro inte är en motivering till att Sanduddspaviljongen inte får gå på vinst.

- Vi är väl fria att idka företagsamhet som vem som helst. Det kostade massor för oss att renovera byggnaden. Det är heldumt att man inte får sälja någonting bara för att fastigheten såldes billigt till oss.

Inte ute för att tävla med det nuvarande kaféet

Keski-Vähälä påpekar att de inte vill konkurrera ut någon.

- Vi har inte något intresse av att vara ett konkurrerande kafé. Vi vill inte irritera staden. Men det är helt klart att matservering hör till hela byggnadens karaktär.

nya kafeet på sandudds badstrand, september 2015
Bildtext Staden behöver en ny ägare som kan ta över kaféverksamheten i stadens utrymmen.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

105 000 euros årshyra

Det var år 2011 som stadens nya byggnad med omklädningsrum och restaurangsal stod klar mitt på Sandudds simstrand. Det är företagaren Anne Heiskanen som hyrde kaféet från början. Men efter fyra år, vid årsskiftet, gav hon upp.

- Jag lämnar stället helt frivilligt. Hyran är alldeles för hög och kundunderlaget alldeles för lågt för att det ska löna sig, säger en lättad Anne Heiskanen som pungade ut med 105 000 euro om året för att betala hyran.

Diskussion om artikeln