Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Rastlösa ben en dold sömnbov

Från 2016
Uppdaterad 12.01.2016 21:45.
Bara fötter som sticker ut under sängtäcket.
Bildtext De som lider av rastlösa ben drabbas ofta av sömnproblem som följd.
Bild: iStock

Det kryper, sticker, kittlar, pirrar och upplevs som mycket obehagligt. Hälften av de drabbade tycker att det faktiskt gör ont.

Rastlösa ben, eller RLS, är ingen hittepåsjukdom, utan en neurologisk sjukdom som ofta ger sig till känna på kvällar och nätter.

Detta försvårar och försämrar i sin tur sömnen för ungefär fem till tio procent av befolkningen.

De flesta som drabbas är kvinnor och för cirka två procent av befolkningen är symtomen så besvärliga att det kräver behandling.

Lena Leissner är överläkare vid neurologiska avdelningen på universitetssjukhuset i Örebro. Som sömnläkare har hon intresserat sig för fenomenet rastlösa ben.

- Det kan vara fruktansvärt besvärande och invalidiserande. Känningarna kommer i vila och då måste man röra på sig för att de ska försvinna ens för en stund.

Leissner, som själv har en lindrig form av RLS, tror att det är svårt för dem som aldrig lidit av åkomman att förstå hur jobbigt det kan vara.

- En del tror att detta bara är något som läkemedelsindustrin hittat på, och patienterna har ofta blivit missförstådda eller inte trodda på.

Diagnosen ofta en överraskning

Många av de patienter med sömnproblem som Leissner träffat, har inte ens vetat om att de sover dåligt på grund av rastlösa ben. Man får en dålig kvalité på sömnen, och det hjälper inte hur länge man än sover, eftersom man inte får den behövliga djupsömnen.

Rastlösa ben som leder till sömnproblem kan i sin tur leda till svåra störningar beträffande många andra funktioner i kroppen.

Förutom den sömnstörande effekten kan sjukdomen medföra att man över huvud taget inte kan sitta stilla, till exempel på en buss eller flyg, hos tandläkaren eller frisören eller ha ett stillasittande arbete. Man väljer bort socialt umgänge eftersom man inte kan sitta igenom en hel middag, inte gå på bio eller teater och så vidare.

Rastlösa ben har sagts vara den vanligaste sjukdomen som du aldrig hört talas om. Många går omkring med en lindrig form av RLS, utan att veta att det.

- Det kan smyga sig på i barn- och ungdomsåren. Man kanske sitter och vickar på fötterna utan att man tänker på det, och det kan vara ett tecken på RLS.

Eventuella bakomliggande orsaker

Det finns en viss ärftlighet, ungefär hälften av de drabbade har det i släkten. Det pågår intensiv ärftlighetsforskning inom vetenskapen, och tyska forskare har funnit att man kan se att personer med RLS har små förändringar på tre olika kromosomer.

Förhoppningen är förstås att detta så småningom ska leda till bot mot sjukdomen, men detta lär dröja.

- Vi är långt ifrån att hitta botande behandling. Till dess är vi hänvisade till symtomlindrande behandling.

Lena Leissner vill understryka att det även finns en så kallad sekundär form av RLS, nämligen olika bristtillstånd som kan ge symtom.

- En speciell form av järnbrist, den där hjärnan får för lite järn att lagra i kroppens förrådsorgan, kan ge rastlösa ben.

Detta beror alltså inte på lågt blodvärde, utan på att hjärnan inte får tillräckligt med järn för att bilda dopamin.

- Då räcker det inte med järntabletter, utan då måste en rejäl dos järn puttas in i förrådet via blodet.

Definitionsfråga

Leissner förklarar att den vanligaste orsaken till sömnproblem är insomni, det vill säga att vi har svårt att somna och svårt att bibehålla sömnen.

En del har insomni på grund av RLS, hur många är omöjligt att säga. Då går hen kanske till doktorn och får sömntabletter, men det åtgärdar ju inte den verkliga orsaken.

De flesta med RLS har endast lindriga besvär, som i och för sig kan vara nog så besvärande. De cirka två procent som har så pass svåra besvär att de bör få någon form av läkemedelsbehandling, är redan så många att RLS klassas som folksjukdom.

Men RLS är lurigt, eftersom det varierar och kan förekomma med andra symtom.

Andra sömnstörande sjukdomar som exempelvis sömnapné och narkolepsi förekommer ofta parallellt med RLS. Man hittar alltså RLS som ensamstörande åkomma men även tillsammans med andra sömnstörningar.

Förutom vid järnbrist kan sekundär RLS även uppstå till följd av brist på vitamin B12 eller folsyra.

RLS kan komma som biverkning till vissa läkemedel, till exempel depressionsmediciner. Också sömnmediciner kan paradoxalt nog ge detta som biverkningar.

Propavan, som minskar dopaminet, ger symtom hos de personer som har den benägenheten.

Namnbyte

Rastlösa ben är alltså tätt sammankopplat med insomni. Men även om vi inte är en medicin direkt på spåren så har det ändå skett en attitydförändring.

Idag är folk medvetna om att det finns, och för att visa på allvaret med rastlösa ben, bytte man förra året namn på sjukdomen.

Willis-Ekboms sjukdom, eller WED, heter det idag. Man ville markera att det faktiskt är fråga om en sjukdom, inte ett syndrom. Tydliggöra att det inte handlar om ett tyckande, utan om en kronisk, neurologisk sjukdom som försämrar många människors livskvalité.

Namnet Willis kommer från en engelsk läkare, Thomas Willis, som beskrev rastlösa ben redan på 1600-talet, men inte hade något namn på det.

Den svenska neurologen och professorn Karl-Axel Ekbom fick även han namnge sjukdomen då det var han som år 1945 myntade begreppet rastlösa ben.

Läs också:
Järnbrist som orsak till rastlösa ben
Åderbråck som orsak till rastlösa ben
Mannen bakom syndromet: Thomas Willis