Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rekordår för Hangö hamn

Från 2016
Uppdaterad 05.01.2016 16:08.
Hangö hamn
Bildtext Siffrorna pekar uppåt för Hangö hamn.
Bild: Yle/Minna Almark

Hangö hamn har gjort ett exceptionellt bra resultat 2015. För första gången i hamnens 140-åriga historia var varutransporten över fyra miljoner ton.

Enligt vd Anders Ahlvik beror det bland annat på att trafiken till Tyskland och Estland har ökat.

- Jag är väldigt nöjd. Det är mitt första år som vd i bolaget och riktningen har varit rätt hela året.

Tidiga tecken på gott år

I början av år 2015 började Finnlines trafikera till Rostock samtidigt som Svenska Orient Linien ökade sin Rostocktrafik med ett fartyg.

Också avgångarna till Paldiski har ökat till åtta avgångar per vecka och Transfennica utvecklade sin trafik kraftigt förra året.

- Vi såg i ett tidigt skede att trenden för år 2015 var positiv, konstaterar Ahlvik.

Och trenden fortsätter i och med att Finnlines från och med januari har öppnat en ny linje till Polen med tre avgångar per vecka.

Hangö hamns vd Anders Ahlvik.
Bildtext Anders Ahlvik.
Bild: Yle/Minna Almark

Det här är fjärde året i rad som siffrorna pekar uppåt för Hangö hamn och nästa mål är att varutrafiken går över gränsen för fem miljoner ton, säger Anders Ahlvik.

- På några års sikt har vi bra möjligheter att nå dit.

Konsumenterna ser en ljusning

Det som glädjer Anders Ahlvik mycket är att bilimporten för första gången på länge visar en uppgång.

- Det betyder att det finns en viss optimism bland bilköparna i Finland. Till skillnad från det mesta man får höra för tillfället är det här siffror som i någon mån tyder på att konsumenterna tror på framtiden.

Enligt honom kan man tolka Hangö hamns resultat som en ljusning i ekonomin överlag.

- Det är också positivt för regionen att exporten och importen ökar.

Hamnbolagets kontor i Hangö.
Bildtext Hamnbolagets kontor.
Bild: Yle/Minna Almark

Effektivt samarbete

Nytt för Hangö hamn är att stålexporten har flyttat dit. Stålföretaget SSAB meddelade dessutom tidigare i höstas att man ökar volymerna som exporteras via Hangö hamn betydligt.

Samtidigt har pappersexporten också ökat, säger Ahlvik.

- Hangö upplevs som en effektiv hamn. Samarbetet mellan hamnen, stuverierna och rederierna fungerar bra.

I och med de nya svaveldirektiven söker rederierna så korta sjötransporter som möjligt för att få ner kostnaderna. Det här är något som också har gynnat Hangö hamn.

Ny verksamhet till Västra hamnen

År 2016 kommer det att ske stora investeringar i Yttre hamnen. Farleden ska muddras och en ny ramp byggs, samtidigt som kajen förlängs till 200 meter.

Det här innebär att större bilfartyg kan anlöpa Yttre hamnen och resurser i Västra hamnen frigörs för annan trafik.

- Vi strävar att få ny verksamhet till Västra hamnen och ytterligare öka trafiken, säger Ahlvik.

Stort intresse för Koverhar

Samtidigt pågår förhandlingar för att få i gång verksamheten i hamnen i Koverhar.

Ahlvik utgår från att stadsplanen för området ska vara klar på våren

- Då blir det betydligt enklare att investera i utvecklingen i Koverhar. Vi för förhandlingar med olika kunder och det finns ett klart intresse.

Skylt i Koverhar
Bildtext Förhandlingar för att få i gång verksamheten i Koverhar pågår.
Bild: Yle/ Jonas Sundström

Bland annat kräver kajkonstruktionerna i Koverhar hamn underhåll och uppdatering. Anders Ahlvik uppskattar att det på lång sikt kräver investeringar på över 10 miljoner euro.