Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Var tredje arbetstagare öppen för omskolning

Från 2016
Kontor
Bildtext Sekreterare är ett av de met utsatta jobben i den tekniska utvecklingen där datorer tar över arbetsuppgifterna berättar Mika Maliranta vid näringslivets forskningscentral Etla.
Bild: Creative Commons / Jörg Möller

Osäkerhet och förändring på arbetsmarknaden gör att många arbetande finländare överväger nya alternativ. En tredjedel är öppna för omskolning och bland unga är företagande ett populärt alternativ.

Ungefär en tredjedel av alla arbetande finländare kan tänka sig att studera för ett nytt yrke, visar en undersökning som Taloustutkimus gjort för Yle.

567 finländare deltog i undersökningen.

De flesta skulle helst fortsätta att arbeta med samma uppgifter som de har just nu. Men över en tredjedel kan tänka sig att gå tillbaka till skolbänken för att studera till ett nytt yrke.

– Vissa hamnar i en situation där de inte längre hittar jobb inom sitt område. Det är viktigt att just de här personerna uppmuntras, och har viljan, att studera vidare, säger Mika Maliranta som är forskningschef vid näringslivets forskningscentral Etla.

Mika Maliranta, forskningsdirektör på Näringslivets förskningsinstitut Etla
Bildtext Mika Maliranta vid näringslivets forskningscentral Etla.
Bild: Malin Ekholm

Kvinnor mer ivriga studerande än män

Bland de som deltog i undersökningen är kvinnorna mer öppna för att ta en ny examen än männen. Medan 37 procent av de arbetande kvinnorna sade sig var öppna för att studera var motsvarande andel bland männen bara 25 procent, eller en fjärdedel.

Att utbilda sig till ett nytt yrke var populärast bland vuxna i åldern 25-34 år. Enligt Maliranta vid Etla ger en högskoleexamen fortfarande bra skydd mot arbetslöshet trots att det finns många högutbildade utan jobb.

– Det beror delvis på den teknologiska utvecklingen. Folk kan vara arbetslösa en tid då de försöker hitta ett jobb som passar dem. De med hög utbildning har trots allt goda förutsättningar att anpassa sig till det nya läget på arbetsmarknaden, säger Maliranta.

Lockande att starta eget

Det nästpopuläraste karriärsalternativet bland arbetstagarna i undersökningen är bli företagare.

Av de som kan tänka sig att starta eget har de flesta, 66 procent, en stadig årsinkomst på över 45 000 tusen euro.

Enligt Mika Maliranta, tyder de höga inkomsterna på att företagande i första hand ses som en möjlighet och inte som en nödlösning.

– Det är hoppingivande att de unga visar så stort intresse för att bli företagare. Nu behövs företagare kanske mer än någonsin, säger Maliranta.

Enligt Maliranta är den det stora intresset för att starta eget ett tydligt tecken på arbetsmarknadens förändring. Den tekniska utvecklingen tvingar unga att söka nya affärsmöjligheter då deras gamla yrke försvinner.

Äldre kan tänka sig att ”downshifta”

En lika stor andel som kan tänka sig att starta eget kan också tänka sig att gå ner i arbetstid, eller ”downshifta”. Det här alternativet var mer populärt bland män och framför allt personer i åldern 50-64 år.

I den åldersgruppen som närmar sig pensionsåldern 65-79 år var över hälften beredda att lämna arbetslivet.

De yngre arbetstagarna är däremot beredda att arbeta mera och ta risker. Bland personer i åldern 25-34 var en flytt till utlandet det näst populäraste karriärsalternativet efter att gå en ny utbildning.

Att starta eget var mest populärt bland de yngsta arbetstagarna i ålder 15-24 år.

Diskussion om artikeln