Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Felmedicineringarna minskar i Österbotten

Från 2016
Tabletter.
Bild: Yle/Ludovic di Orio

I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ökade anmälningarna om felmedicineringar ifjol men i Österbotten går trenden i motsatt riktning.

Vid Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt har anmälningarna om felmedicinering minskat de senaste åren berättar cheföverläkare Sakari Telimaa.

– Situationen är lite bättre och anmälningarna har blivit färre cirka tre år. Också antalet skador vi måste ersätta har minskat.

Som värst ersattes 55-60 patientskador per år men nu är siffran ner på cirka 30 skador per år berättar Telimaa.

Chefsläkare Sakari Telimaa MÖCS
Bildtext Cefläkare Sakari Telimaa.
Bild: YLE/ Kjell Vikman

”Ligger före HNS"

Vid HNS menar man att det ökande antalet anmälningar inte betyder att flera misstag begås utan att rapporteringen fungerar bättre.

– Det är möjligt att det är så där i söder. Tidigare hade vi ganska många anmälningar i jämförelse med övriga sjukvårdsdistrikt men för 3-4 år sedan började vi ganska systematiskt ta itu med problemet. Nu har vi börjat se resultaten och därför tror jag att läget här ser annorlunda ut än i HNS.

Enligt Telimaa betyder det minskade antalet anmälningar att det görs färre misstag.

Bland annat har det grundats en kommitté som följer upp patientsäkerheten under ett möte varje kvartal. Dessutom har en av distriktets sjukskötare fått i uppgift att följa upp patientsäkerhetsfrågorna.

– Tidigare skickades felanmälningarna bara vidare men nu sitter experterna tillsammans var fjärde månad och funderar på vad man kan göra åt problemen.

”Kulturen har blivit bättre”

Enligt Asko Nio, direktör vid Patientförsäkringscentralen, har finska sjukhus blivit bättre på att ta itu med brister i patientsäkerheten.

– Finland har tagit stora steg framåt i patientsäkerhetsarbetet, säger han.

Nio är inne på samma linje som både HNS och Sakari Telimaa. Bättre uppföljning och en öppnare patientsäkerhetskultur leder först till att anmälningarna ökar innan problemen är lösta.

– Antagandet är att felmedicineringarna blir färre med tiden, säger Nio.

Till Patientförsäkringscentralen kommer anmälningarna direkt från patienter som upplever att de fått felaktig vård.

Totalt kommer det in cirka 8000 patientskadeanmälningar varje år. Av dem ersätts ungefär en tredjedel.

Antalet patientskadeanmälningar har ändå inte ökat de senaste åren berättar Nio.

Diskussion om artikeln