Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kan vi lita på polisens rapportering?

Från 2016
Elina grundström
Bildtext Elina Grundström, ordförande för opinionsnämnden för massmedier
Bild: Wikimedia commons.

Elina Grundström, färsk ordförande för opinionsnämnden för massmedier, är förbryllad över polisens informationsstrategi.

Först drog Helsingforspolisen paralleller mellan gripanden av asylsökande i Kyrkslätt och attacken i Köln där utländska män trakasserade kvinnor. Sedan meddelande Centralkriminalpolisen att det inte finns belägg för att det i Finland skulle ha planerats något liknande som i Köln. Också medier har kritiserats för att okritiskt skriva ut det som polisen rapporterar.

Dan Lolax på Åbo Underrättelser kritiserar medierna för att dra likhetstecken mellan organiserad brottslighet och asylsökande och anser att man inte ska göra rubriker på obekräftade uppgifter. Han poängterar vikten av att göra skillnad mellan organiserad brottslighet och de misstankar som nu finns på asylsökande irakier i Finland.

Opinionsnämndens ordförande Elina Grundström anser att man egentligen inte kan kritisera medierna om de rapporterar om det som polisen informerar om. Enligt Grundström har man i Finland av hävd inte behövt ta till källkritik när man intervjuar polisen, polisen är inte ett parti, utan en myndighet, vars rapportering man bör kunna lita på.

-Man kan inte kritisera journalister för att polisen rapporterar som den gör. Det är polisen som bör få sin information i skick.

Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen säger att det inte finns någon konflikt mellan de olika polisbesked som har getts angående eventuella brottsplaner inför nyårshelgen.

Det handlar i stället om olika sätt att se på saken, säger Kolehmainen. Enligt polisöverdirektören hade Helsingforspolisen det operativa ansvaret under nyårshelgen medan CKP som ansvarar för förundersökningen granskar händelserna från en annan synvinkel. Därför har de olika tolkningarna uppstått, menar han.

Diskussion om artikeln