Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Tacka humlorna för blåbären

Från 2016
Uppdaterad 02.08.2016 12:24.
Biologi - Vetamix: Humlor och bin - Spela upp på Arenan

Den ljusa jordhumlan hör till ordningen steklar. Den kallades tidigare för lundhumla. I Finland finns många olika humlearter, av vilka den ljusa jordhumlan är lättast att känna igen. Den ljusa jordhumlan äter nektar.

Kännetecken:

Den ljusa jordhumlan, Bombus lucorum, är medelstor. Drottningen blir ca 18-22 mm lång, arbetaren 12-18 mm och hanen 16-18 mm. Den ljusa jordhumlan är svarthårig med två gula band och bakkroppsspetsen är vit. Hanen har en gul fläck på nosen och är lite gråare än honan. De övriga humlearterna har oftast en rödbrun bakdel.
Bland humlorna är det bara drottningarna som övervintrar och det är just drottningarna som börjar flyga redan under de första varma vårdagarna i april. Vissa vaknar redan i mars. Honorna har en gadd som är ansluten till en giftblåsa. De sticks bara om de blir retade.

Humla
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Utbredning:

Den ljusa jordhumlan är vanlig i hela landet. Den trivs i kulturlandskap, i blomrabatter och på gräsmattor. Den ljusa jordhumlan är en viktig pollinerare av bl.a. klöver och är därför betydelsefull inom jordbruket. Det är framför allt humlorna vi kan tacka om blåbärsskörden blir god. Humlorna flyger och pollinerar endast då det är soligt ute. Frost i maj kan leda antingen till att blåbärsblommen fryser eller till att humlorna inte är ute och pollinerar.

Biologi - Vetamix: Humla som söker efter nektar - Spela upp på Arenan

Vad är skillnaden mellan ett bi, en humla, en geting och en blomfluga?

Det lönar sig först att dela in de fyra i två grupper: steklar och flugor. Getingarna och bina är steklar.
Också humlorna hör till familjen bin, men till släktet humlor, bombus. Blomflugorna är däremot flugor, trots att vissa av dem liknar humlor, bin eller getingar. De kan alltså vara både stora och håriga, ofta med gula och svarta teckningar. Men de har ingen gadd och kan därför inte stickas.

Den största skillnaden är att blomflugorna har bara ett par vingar medan steklarna har två par vingar. Blomflugorna kan dessutom flyga på stället i motsats till bin och getingar. Flugornas antenner är i allmänhet mycket kortare än binas och humlornas. Flugornas ögon sitter i allmänhet närmare varandra, ibland så de nästan går ihop uppe på huvudet.

De bin och getingar vi ser är i allmänhet sociala och lever i samhällen i motsats till de solitära insekterna. Det bästa sättet att skilja sociala getingar och bin åt är att titta på hur de har vingarna då de vilar. Getingarna viker ihop vingarna på längden. Getingens ränder är ofta tydligt tecknade – de ser mestadels direkt svartgula ut. Getingarna är i allmänhet inte lika ludna som bina. Både getingar och bin har en insnörning på bakkroppen – en getingmidja. Studerar man sociala bin och humlor märker man att de ofta har pollen i sina pollenkorgar på bakbenen. Getingarna saknar pollenkorgar.

Om det flyger en gulsvart intresserad insekt kring din biff då du äter ute kan du vara nästan säker på att det är en geting. Getingar, som äter saft från frukter och växter, honungsdagg och annat sött matar sina larver med tuggat kött (ofta insekter), medan bina och humlorna bara intresserar sig för nektar och pollen. Getingar och humlor har fördelen att kunna stickas flera gånger. Honungsbina gör det bara i yttersta nödfall, i självförsvar, för om de sticks fastnar gadden i huden och faller av och kort efter det dör de.

Humlorna är ofta rätt stora. De är oftast brunsvarta, försedda med ett eller flera tvärband i gula, orange eller vita nyanser. De har färre ränder än bina. Humlorna är lurviga och ser därför rätt jämntjocka och runda ut, men under lurvet gömmer sig en getingmidja. Lurvet gör att de klarar av lite kyla. De brukar vara ute rätt tidigt om våren och försommaren. Det är humlorna och bina vi kan tacka om blåbärsskörden blir stor. De sköter också pollineringen av många nyttoväxter, t.ex. våra fruktträd. Både humlorna och bina är vildbin. De tama bina som ger oss honung kallas honungsbin.

Källor:
http://www.nrm.se
www.entomologi.se
Olsen 1997, Smådjur i skogen
Natur och Miljö/Luonto-Liitto

Video1: Intervjuad: Guy Söderman, Redaktör: Ulrika Vestergård, Ett utdrag ur Uteliv, YLE FST 2006
Video 2: Foto Kari Hautanen, Yle 2008

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln