Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Henrik Meinander: ”I Sverige vet man inte ett jota om finlandssvenskar”

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Gäst 8.1.2016
Bild: Mattias Fagerholm/Yle

Enligt historikern Henrik Meinander vet man i regel mycket lite om finlandssvenskar i Sverige. ”Ta det med en klackspark!”, är Helsingforsprofessorns uppmaning till dem som tar illa vid sig.

Under veckan har svenskarnas påstådda ignorans i fråga om Finland och den finlandssvenska minoriteten väckt en hel del diskussion. Den svenska historikern Dick Harrison går så långt som att hävda att "svenskar är minst historiekunniga i västvärlden". Harrisons finländska kollega Henrik Meinander håller med:

- Det stämmer nog. Den stora patriotiska berättelsen som dominerar svenskarnas självförståelse är folkhemmet. Och trots många utmaningar är folkhemmet i utmärkt skick. Ekonomin upplever en högkonjunktur, landet är kapabelt att ta emot mångfaldigt fler flyktingar än något annat land i Europa och Sveriges kulturliv och vetenskap upplever en guldålder. I en sådan situation är man inte benägen att blicka bakåt.

Den stora patriotiska berättelsen som dominerar svenskarnas självförståelse är folkhemmet.

Att det förflutna känns mer relevant i Finland än i Sverige har enligt Meinander sin förklaring i – historien:

- I Finland har vi haft mer dramatiska vändningar, framför allt det att Finland blev självständigt, krigen och det faktum att landet återhämtade sig. Det har varit mer bergochdalbana i vår egen förståelse av det förflutna.

- Samtidigt är historiemedvetandet i Finland också tämligen ytligt. När man har gjort undersökningar om hur den yngre generationen gestaltar det förflutna så börjar man blanda mellan första och andra världskriget och vet knappast att Finland varit en integrerad del av Sverige.

Finlandssvenskar med Sverigekomplex

Ingen orsak att slå sig för bröstet i Finland, alltså, om man får tro Henrik Meinander. Speciellt med tanke på det komplicerade förhållande som många finländare har till Sverige:

- Det är viktigt att komma ihåg att finlandssvenskarna, precis som sina finskspråkiga landsmän, har ett Sverigekomplex. Vi knorrar om att ingen förstår att vi talar svenska som modersmål.

- Men det beror också på att vi genomskådar det svenska samhället och alla de kulisserna som är uppbyggda kring folkhemsidealet snabbare än våra finskspråkiga landsmän, kanske snabbare än mången rikssvensk.

Vi genomskådar det svenska samhället snabbare än våra finskspråkiga landsmän, kanske snabbare än mången rikssvensk.

Vad beror det här på?

- I Sverige har det uppstått ett språkbruk som framhäver Sverige som ett slags moralisk stormakt, att det svenska samvetet är på en högre nivå och att det svenska samhället är mer jämlikt än övriga samhällen. Det här trots att privatförmögenheten är större och mer koncentrerad i Sverige.

- Det finns alltså större klasskillnader i Sverige än i Finland, men på grund av att man i Finland inte förstått att kamouflera det har det i både Sverige och Finland uppstått en uppfattning om att Sverige är mer jämlikt och egalitärt. Men det här är något som finlandssvenskarna snabbare genomskådar.

Varför ska vi förvänta oss att svenskarna ska känna till att det finns en relativt lite folkgrupp i Finland som har samma modersmål som de?

Hur ser man då på oss finlandssvenskar i Sverige, vilka är dina erfarenheter?

- Jag jobbade en tid som direktör för Finlandsinstitutet i Sverige. Det var mycket lärorikt bland annat för att förstå anatomin i vårt Sverigekomplex. Allmänt taget vet svenskar inte ett jota om att det finns finlandssvenskar i Finland.

- Det finns också många i Finland som har en vag bild om vad svenskheten i Finland innebär. De som känner till det svenska i Finland har ju en tämligen hög uppfattning om finlandssvenskarna. Jag får ofta bekymrade frågor om när det tar slut för det svenska i Finland. Jag brukar säga att det inte kommer att slut, utan att det finns många saker som pekar i motsatt riktning gällande det svenska i Finland.

Hur ska man tackla upplevd ignorans från svenskt håll? Ska man protestera, hålla föredrag eller ta det med en klackspark?

- Vi ska absolut ta det med en klackspark. Varför ska vi förvänta oss att svenskarna ska känna till att det finns en relativt liten folkgrupp i Finland som har samma modersmål som de? Om de läst sig in på det är det bra. Jag tycker det viktigaste i utlandet att man vet att jag är från Finland. I utlandet brukar jag introducera mig som finne, kort och gott.

Diskussion om artikeln