Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Medborgarlön får stöd av medborgarna

Från 2016
Uppdaterad 10.01.2016 09:21.
Människor i Helsingfors
Bild: Yle/Tega Oke

Medborgarna i Finland tycker att ett system med medborgarlön inte skulle vara en så dum idé, visar en utredning.

Av de tillfrågade stöder 51 procent medborgarlön medan 23 procent motsätter sig den typen av basinkomst, visar en undersökning som kommunbranschens utvecklingsstiftelse Kaks har låtit göra.

Den största delen (68 procent) delar åsikten om att företagsamheten skulle underlättas med hjälp av medborgarlön. Den här åsikten omfattas allmänt av alla befolkningsgrupper men främst av företagare, arbetslösa och studerande.

En klar majoritet av de tillfrågade anser att en grundinkomst skulle avlägsna den byråkrati som det nuvarande socialskyddssystemet brottas med (63 procent). Vidare anser 60 procent att en grundinkomst skulle förenkla nuvarande stödsystem och göra det billigare.

Också svaga punkter

Ett system med medborgarlön skulle också ha svaga sidor. Av de tillfrågade är 69 procent övertygade om att det skulle råda en ständig oenighet mellan partier om den lämpliga storleken på stödet. Den här åsikten omfattas av alla partier.

Varannan tillfrågad tror att medborgarlön kan leda till lättja. Framför allt Sannfinländarnas (69 procent) och Samlingspartiets (65 procent) anhängare tror det. Majoriteten av De grönas och Vänsterförbundets anhängare avvisar ett sådant påstående.

Ganska många tror att finansieringen av medborgarlön innebär en klar skärpning av inkomstskattegraden (43 procent) och att en basinkomst med tiden skulle omformas till en okontrollerbar offentlig utgiftsautomat (40 procent). Skärpt skattegrad befaras främst i Samlingspartiets led (60 procent) och bland Sannfinländarna (53 procent)

Vänsterförbundet (75 procent) och de gröna (69 procent) är i det närmaste överlyckliga över idén om basinkomst. Samlingspartiets anhängare är mer kritiska, och bland dem flaggar bara 41 procent för medborgarlön. Inom Centern (54 procent), Socialdemokraterna (54 procent) och Sannfinländarna (52 procent) stöder majoriteten ett system med basinkomst för alla.

Pensionärer lite mer skeptiska

Då man granskar olika yrkeskategorier ser man att medborgarlön får genklang hos arbetslösa (71 procent), företagare (63 procent) och studerande (57 procent). Bland pensionärerna finns det mer än i andra grupper sådana personer som med en viss reservation ser på idén om medborgarlön (36 procent).

De tillfrågade fick i början veta att ett experiment med medborgarlön finns inskrivet i regeringsprogrammet. Medborgarlön betyder att alla medborgare får en viss summa pengar som ska motsvara miniminivån på de sociala stöd som finns i dag. Ingenting skulle krävas i utbyte mot medborgarlönen och den skulle vara skattefri. I takt med ökade inkomster skulle staten via skatter få tillbaka pengar.

I undersökningen som utfördes 28.11-4.12.2015 av TNS Gallup deltog 1 149 personer. Felmarginalen är +- tre procentenheter.

Diskussion om artikeln