Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Finland håller på att radikaliseras

Från 2016
Medlem av den fosterländska organisationen Soldiers of Odin.
Bildtext Gatupatrullerna är ett tecken på att Finland håller på att radikaliseras anser forskare vid Åbo Akademi.
Bild: Minna Aula / Yle

Finland håller på att radikaliseras säger forskare vid Åbo Akademi. Den senaste tidens nyheter om bland annat gatupatruller är ett symptom på det och ett resultat av den polarisering som har pågått i Finland redan en längre tid.

- Vår kultur och vårt attitydklimat har polariserats och mer sammanjämkande åsikter är inte på mode för tillfället, säger Mika Helander som är politices doktor i sociologi vid Åbo Akademi. Man uttrycker sig både kraftigt och enkelt i debatten och provocerar samtidigt som man låter sig provoceras.

Mika Helander i slaget efter tolv,
Bildtext Enligt Mika Helander blir det problem då samhällsdebatten har förenklats. Det blir svårt och till och med omöjligt för parterna att enas.

Enligt Helander har de här extrema positionerna ätit upp svängrummet i den offentliga debatten och det har skett på ett förenklande sätt.

- Enkla sanningar går hem och ingen verkar längre vara intresserad av en nyanserad bild av verkligheten, säger Helander. För att se verkligheten krävs det att man ser olika tolkningar och analyser av världen i all dess komplexitet.

Våld föder våld

I och med globaliseringen har den upplevda kontrollen som nationalstaten upplevs ha haft gått förlorad. Många anser att polisen, politikerna och beslutsfattarna har tappat kontrollen om makten.

- Politikerna har misslyckats med att sälja idén om en bättre framtid åt medborgarna och samtidigt förlorat makten att styra över utvecklingen, säger Helander. Det här leder ofta till en radikalisering av samhället.

Teologie doktor Patrik Hagman vid Åbo Akademi är inne på samma linje som Helander och håller med om att samhället har radikaliserats i snabb takt.

Bildtext Patrik Hagman efterlyser mer mod av politikerna som åtminstone hittills inte har sagt mycket om den samhällsutveckling som pågår.
Bild: YLE/Nina Bergman

- Tyvärr har utvecklingen gått snabbt och jag är oroad över läget just nu, säger Hagman. Jag ser det som helt realistiskt att vi i Finland har politiskt våld och kravaller under detta år och det känns som om vårt samhälle håller på att destabiliseras väldigt snabbt.

Den senaste veckan har nyheterna om gatupatruller haglat tätt. I flera städer har grupper organiserat sig som lovar att patrullera gatorna och hålla ordning och reda.

En oroväckande utveckling enligt Hagman och Helander.

- Det finns alltid en risk då människor tar lagen i egna händer, säger Helander. Det har vi sett i ett historiskt perspektiv. I värsta fall kan det utmynna i krig, konflikter och så vidare.

Politikerna borde vara modigare

Hagman efterlyser ett större ansvarstagande av politikerna.

- Våra sittande politiker har varit märkligt osynliga i den galopperande utveckling som vi har sett den senaste tiden, säger Hagman.

Enligt Helander skulle det vara viktigt att beslutsfattarna visade för folket att man fortfarande har makten över samhällsutvecklingen.

Alla har ett ansvar

För att stävja den negativa trenden kan alla ta ett eget ansvar. Helander påminner om att inte förenkla saker för mycket.

- Det blir problematiskt om saker och ting förenklas för mycket, säger Helander. Världen är komplex och då man analyserar något märker man snart att det finns många sidor av myntet.

Dessutom är det bra att minnas att ingen klarar sig ensam påminner Helander.

- Trots att ens idéer kan låta bra då man presenterar dem kan det vara bra att tänka igenom hur samhället skulle se ut om idéerna förverkligades, säger Helander.

Enligt Hagman ligger det i allas ansvar att skapa förutsättningar för ett gemensamt samhälle där vi alla kan leva trots att vi är olika.

- Vi måste värna om detta och modigt säga emot då det exempelvis dyker upp sexistiska och rasistiska åsikter, säger Hagman. Världen är inte svartvit.

Diskussion om artikeln