Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Regeringen vill utveckla skärgårdstrafiken

Från 2016
Uppdaterad 01.02.2016 13:00.
Förbindelsebåten Falkö en dimmig höstmorgon
Bildtext I dag sköts bland annat förbindelsebåtstrafiken med statliga medel. Nu utreds möjligheten om det i framtiden kunde skötas mer av privata aktörer eller till och med av skärgårdsborna själv.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Staten har stora planer för skärgårdstrafiken och utreder möjligheterna att lansera ett nytt servicekoncept som ska betjäna användarna bättre.

Enligt preliminära uppgifter skulle det nya konceptet bestå av fysiska trafiktjänster alltså den trafik som idag sköts av landsvägsfärjor och förbindelsebåtar, digitala tjänster som stöder rörligheten i skärgården och informationstjänster.

Tanken är att de nya tjänsterna ska produceras antingen med offentliga medel, av privata aktörer eller av användarna själv genom talko eller privata körningar.

Konceptet är fortfarande i sin linda och ska testas på olika håll mellan 2016 och 2018. Det är en del av statens spetsprogram och målet är att effektivera skärgårdstrafiken så att den motsvarar dagens behov ur användarnas synvinkel.

Vilda planer för skärgårdstrafiken

En titt på planerna visar att regeringen ser stora möjligheter med skärgårdstrafiken. Det finns många sätt att utveckla dagens situation.

Bland annat talar man om att skapa en innovativt marknadsdrivet tjänstekoncept som skulle erbjuda ett dörr-till-dörr tjänst för användarna. Tjänsterna skulle utnyttja alla de möjligheter informationssamhället och digitaliseringen erbjuder.

Ord som innovativ, digitalisering, effektivering och utveckling återkommer ofta i presentationen och det går inte att misstolka att staten verkligen vill förändra skärgårdstrafiken.

Samtidigt betonas det att konceptet förändras tillsammans med användarna för inget ska försämras jämfört med dagens situation.

Pengarna tryter

Tanken är att det nya tjänstekonceptet ska betjäna kunderna oavsett om det är fastboende, turister eller transportföretag.

Orsaken till att man nu vill testa olika möjligheter är det faktum att det blir allt dyrare att producera tjänsterna samtidigt som behovet i skärgården förändras.

Enligt regeringsprogrammet måste den offentliga sektorn ses över och effektivera verksamheten.

Som ett led i den utvecklingen vill man hitta nya möjligheter där privata aktörer kunde ta över tjänster som tidigare har producerats av staten.

Meningen är att alla rutter som idag sköts med förbindelsebåtar ska ses över fram till 2018 för att se om trafiken kunde skötas på ett mer kostnadseffektivt sätt. Om det visar sig att en marknadsstyrd lösning är bättre på vissa rutter än den offentligt producerade förbindelsebåtstrafiken utreds möjligheterna att inleda trafik i privat regi i snabb takt.

Över hundra intresserade har anmält intresse att delta i seminariet som trafik- och kommunikationsministeriet arrangerar idag kring det nya tjänstekonceptet. Infot strömmas på webben från och med klockan 13 i dag, tisdag, och kan följas här