Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Indragning av byskolor går emot Lovisas strategi

Från 2016
Uppdaterad 12.01.2016 13:56.
Haddom skola
Bildtext Haddom skola är en av de åtta byskolor som ligger på fallrepet.
Bild: YLE/Jonas Blomqvist

Nu finns det en plan för hur skolnätet ska se ut i Lovisa i framtiden.

Förslaget är att åtta byskolor dras in, varav fem är svenskspråkiga. Istället ska det bli två nya skolcentrum – ett svenskspråkigt i Lovisa centrum och ett tvåspråkigt i Forsby.

Haddom skola är en av de byskolorna som ligger på fallrepet.

Kristian Willner har länge varit aktiv för att bevara Haddom skola. Han anser att den nya utredningen är välstrukturerad. Det största problemet är ändå att den inte är i linje med stadens strategi som säger att landsbygden ska hållas levande.

Kristian Willner på sitt kontor
Bildtext Kristian Willner
Bild: Yle/Jeanette Winberg

- Strategin är nummer ett som ska styra stadens verksamhet, nu gör man tvärtom, säger Willner.

På Lovisa stads webbplats finns det bekräftat svart på vitt: Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet. Här är ett utdrag ur strategin:

Lovisa är en välmående, tvåspråkig stad som utnyttjar ny teknologi och olika energiformer och där havskusten, landsbygden och god närservice förhöjer invånarnas och semesterfirarnas livskvalitet.

- Det är skolan och daghemmen som är hjärtat i byn, säger Willner. Då både daghem och skolor centreras betyder det att man inte följer strategin om att hålla byarna levande.

Frågan om hur arbetsgruppen har beaktat stadens strategi i utredningen går till bildningsdirektör Thomas Grönholm som ledde gruppen.

- Det här kom upp redan i den senaste utredningen som gjordes 2014, säger Grönholm. Med det här förslaget vill arbetsgruppen erbjuda nya och ändamålsenliga utrymmen trots att det blir större enheter.

Strategin en tolkningsfråga

Det nya förslaget innebär både längre skolväg och längre skoldag för många elever. För tillfället behöver kring 700 av totalt 4500 elever skolskjuts.

- Det kommer att kosta ungefär 200 000 euro mer om man jämför med vad skolskjutsarna kostar nu, berättar Grönholm.

Strategin handlar också om hur man tolkar den.

Det står inte direkt i strategin att de närliggande skolorna ska bevaras. Men det är många som tolkar det så, säger Grönholm.

bildningsdirektören i Lovisa - Thomas Grönholm
Bildtext Bildningsdirektör Thomas Grönholm
Bild: YLE/Stefan Härus

- Det är alltid knepigt då man pratar om ett begrepp som närservice. Vad innebär det – är det att skolor, dagvård och bibliotek finns kvar?

Ny strategi

Skolnätet kommer att förvandlas i fyra etapper mellan år 2017 och 2020. Kristian Willner är tveksam till att tidtabellen kommer att hålla.

- Jag har förståelse för att ekonomin måste gå i genom i långa loppet. Nu pratar vi om en investeringplan som går ut på 26 miljoner euro och då jag igår snabbt räknade medeltalet per elev i Finland så kan vi vänta oss en inbesparing först år 2040 eller 2050.

Lovisas nuvarande strategi sträcker sig till 2020, men stadens strategi ska uppdateras. Enligt Thomas Grönholm kommer den ny version på våren.

Diskussion om artikeln