Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Faces reser inga staket i Fiskars

Från 2016
Uppdaterad 12.01.2016 23:25.
En stor röd gammal träbyggnad vid en liten å. I gaveln står det Fiskars Valiosiementä Elitutsäde. Vinter, snö på träden.
Bildtext I augusti ska en del av Faces festivalprogram ordnas i det gamla Tröskhuset. Fiskarsbolaget renoverar byggnaden.
Bild: Yle/Pia Santonen

Det ska inte byggas något staket runt festivalområdet när Faces i sommar flyttar till Fiskars bruk. Flytten innebär många förändringar.

Den mångkulturella festivalen kommer att fylla bland annat Gamla Tröskhuset och Plogfabriken med musik och annat program. Det innebär att stora delar av programmet har tak över huvudet.

I praktiken koncentreras festivalprogrammet till den östra och nordöstra delen av bruket. Men alla, såväl festivalgäster som andra Fiskarsbesökare, får röra sig fritt i bruket.

Två män sitter i ett mötesrum.
Bildtext Jouni Virtanen från Fiskarsbolaget och Börje Mattsson från Faces är ivriga över det nya samarbetet.
Bild: Yle/Pia Santonen

Konceptet testas 2016

Faces vill inte längre vistas i skogarna utan väljer att gå ut bland folk. Årets festival ordnas mitt i Fiskars bruk. Det blir ett testår både för Faces och för den nya vännen Fiskarbolaget.

Budgeten för Faces 2016 är betydligt större än i fjol.

Fiskars säger välkommen

Fiskarsbolaget äger det mesta i bruket och har på sistone satsat på evenemang för att locka fler besökare i synnerhet utanför sommarsäsongen. Bruket besöks årligen av 150 000 personer, 80-90 000 av dem kommer under sommaren.

- Faces med all sin scenkonst passar ypperligt i vårt koncept, säger evenemangskoordinatorn på Fiskarsbolaget Jouni Virtanen.

Nytt liv i Plogfabriken och Tröskhuset

Två stora gamla Fiskarsfastigheter, Plogfabriken och Tröskhuset, har länge stått tomma men de tas nu i bruk, berättar Virtanen.

Facesarrangörerna är eld och lågor efter att ha besökt bägge platserna samt tittat på resten av bruket ur festivalsynvinkel tillsammans med representanter för Fiskars.

En karta över Faces festivalplatser i Fiskars 2016. Anteckningar på pappret.
Bildtext Faces preliminära festivalkarta i Fiskars. A Tröskhuset, B Plogfabriken, C Free stage, D Small Faces, E Camping Baklura, F basarer.
Bild: Yle/Pia Santonen

Årets stora festivalscen - Mattsson talar ogärna om huvudscen eftersom alla scener är lika viktiga - ska finnas på Plogfabrikens område. Området ligger nära Fiskars museum, mellan Åkerraden och ån.

En annan viktig plats för festivalen blir det stora gamla Tröskhuset. Det ligger till höger om Fiskarsvägen när man går från bybutiken Siwa mot Karislojohållet. Många känner igen det röda Tröskhuset på den stora texten i gaveln, ”Fiskars Valiosiemen Elitutsäde”.

En stor röd gammal träbyggnad med vit text i gaveln. Vinter, snö.
Bildtext Tröskhuset kännetecknas av texten i gaveln.
Bild: Yle/Pia Santonen

Tröskhuset är en trevåningsbyggnad med 750 kvadratmeter på varje våning. Bolaget ska nu renovera huset så att en våning är klar att tas i bruk redan i sommar.

- Det blir brukets nya mässhall, förklarar både Mattsson och Virtanen. Där kommer också antikdagarna och närmatsmarknaderna i framtiden att ordnas.

Några tusen besökare

Antikdagarna är brukets största evenemang som under fyra dagar lockar nästan 20 000 besökare till Fiskars.

Konsert på Facesfestivalen i Billnäs.
Bildtext Faces samlade mera publik i Billnäs bruk än senare i Gumnäs i Pojo och vid Raseborg i Snappertuna.
Bild: YLE / Pia Santonen

Faces hoppas i år på lika många gäster som 2014, cirka 3 000. Rekordsiffran för Faces var i Billnäs i början av 2000-talet när 12 000 personer besökte festivalen.

Faces de luxe

Bland de övriga platserna festivalen kan utnyttja finns ett lagerområde vid Plogfabriken som blir basar, sportplanen som blir barnens Small Faces samt Baklura dansplats där besökarna kan slå upp sina tält för övernattning.

Faces 2014 vid Raseborgs slottsruiner
Bildtext Vid Raseborg var en stor del av programmet under öppen himmel. Nu får Faces tak över huvudet.
Bild: Yle/Malin Valtonen

En stor del av evenemangsplatserna har tak så festivalen blir mindre beroende av väderleken.

I Fiskars finns också mycket infrastruktur färdigt. Arrangörerna behöver till exempel inte fundera på hur festivalen ska få tillgång till el och vatten.

Förhandlingarna mellan Faces och Fiskars har gått snabbt och i god anda, betecknar bägge parterna. Mycket är ännu öppet men redan nu står det klart att de olika aktörerna i det livliga hantverkarsamhället kommer att samarbeta med festivalen på många sätt, berättar Mattsson och nämner ett exempel.

bastukvast
Bildtext Den som vill får bada byföreningens fina bastu under festivalen.
Bild: Arja Lento

- Fiskars byförening kommer att hålla bastun varm så traditionen med bastu på Faces lever vidare. Besökarna kan också ta ett dopp efter bastun eller sitta och filosofera vid en öppen eld, målar Mattsson upp.

Olika biljettyper

Mycket blir bättre men allt blir inte dyrare. Mattsson lovar att biljettpriserna inte stiger.

Biljettarmband till Faces, olika färger.
Bildtext Det går att köpa festivalarmband också 2016. Priserna stiger inte. Utöver armbanden säljs nu också andra typer av biljetter.
Bild: Yle/Pia Santonen

Däremot vill arrangörerna erbjuda nya biljettyper för dem som inte uttryckligen besöker Faces utan bara råkar befinna sig i bruket och vill se någon del av festivalprogrammet.

- Vi vill absolut att också de ska kunna delta och kommer antagligen att erbjuda till exempel halvdagsbiljetter, tror Mattsson.

Mera pengar, mera program

Faces 2014 vid Raseborgs ruiner skulle vara den sista festivalen. Men på publikens begäran och på grund av samhällsklimatet ordnades Faces på samma plats i liten skala också 2015. Alla artister uppträdde då gratis och budgeten var minimal.

Mattsson tror festivalbudgeten i fjol skulle kvalificera för Guinness rekordbok.

- Knappast har någon ordnat en likadan festival med så lite pengar. Vi fick inget stöd utifrån utom av staden Raseborg. Ingen artist fick ens reseersättningar men de ställde upp trots det, skryter Mattsson.

Bildtext Många olika typer av konst och kultur ska få plats i Fiskars i augusti. Bilden från Faces 2009.
Bild: YLE/Marga Sandström

I år är budgeten betydligt större, över 100 000 euro. En större budget tillsammans med bättre festivallokaler kommer att resultera i ett bredare program. Och i alla fall en del artister kommer att få betalt.

Vilka större namn festivalen förhandlar med vill Mattson ännu inte avslöja.

Festivalen hoppas också på gäster från krisdrabbade områden.

Bildtext Festivalen kanske får besök från krishärdarna. Bilden är från Bagdad.
Bild: EPA/STR

Pengarna ska också räcka till hyror som Faces betalar till Fiskarsbolaget.

- Men summorna är ganska sympatiska. Sista året i Billnäs var hyran betydligt mycket högre. Och alla år har vi ju betalat hyra.

Asylsökande uppträder

Mattsson är bekymrad över bristen på dialog i samhället. Det är en orsak att fortsätta ordna Faces.

Men han är också frustrerad på situationen i många flyktingförläggningar där unga människor, de flesta män, nu plötsligt bara ska sitta och vänta. Det är frågan om driftiga modiga människor lyckats ta sig från krisdrabbade områden genom hela Europa upp till Finland, förklarar han.

En man och en pojke städar ett golv i en foajé med dammsugare och sopborste.
Bildtext Mattsson beklagar sig över att många asylboenden endast fungerar som förvaringsplatser. Invånarna på bilden från i höstas städar på förläggningen i Antby i Raseborg.
Bild: Yle/ Christoffer Westerlund

Faces uppmanar därför alla flyktingförläggningar i Finland att aktivt ta reda på hurdana kulturtalanger det finns bland invånarna. De som vill ska få utveckla sin talang och öva. I augusti på Faces får de sedan visa vad de går för.

Mattsson har redan varit i kontakt med chefen för förläggningarna i Antby och Mjölbolsta i Raseborg.

- Jag vågar lova att asylsökande från dem kommer att finnas på artistlistan.

Faces 2016 logotyp. Orden liberté, egalité, franternité med Facesduvan och Fiskars klocktorn.
Bildtext Den bekanta Facesduvan får på årets festivallogo sällskap av det kännspaka klocktornet i Fiskars.
Bild: Yle/Pia Santonen

Tema för Faces 2016 är inget mindre än den franska revolutionens slagord - liberté, egalité, fraternité eller på svenska frihet, jämlikhet, broderskap. Festivalen äger rum den 6-7 augusti.

Och om allt går enligt planerna, kan Faces också i fortsättningen ordnas i Fiskars. Det är parterna redan nu överens om.