Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Läkare borde ta ställning mot social orättvisa"

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 16:29.
Sir Michael Marmot öppnar läkardagarna i Helsigfors 12.1.2015
Bildtext Sir Michael Marmot öppnar läkardagarna i Helsigfors.
Bild: Niklas Evers

Finländska läkare borde göra mer för att främja jämlik hälsa. Det var budskapet då Sir Michael Marmot, ordförande för World Medical Association öppnade läkardagarna i Helsingfors på onsdagen.

Det finns dramatiska hälsoskillnader mellan finländarna. De som har en hög utbildning och stora inkomster lever både längre och hälsosammare liv än tidigare, medan situationen för de fattigaste grupperna i samhället bara blir värre.

– Också i ett land som Finland ser vi att folks hälsa i allmänhet blir bättre. Men inte för de som har det sämst, säger Marmot.

Då Marmot öppnade läkardagarna i Helsingfors på onsdagen ville han inspirera finländska läkare till att ta ställning mot sociala orättvisor.

– Som läkare kan vi inte bara stå och se på då ojämlikhet i samhället skadar våra patienters hälsa.

Marmot hoppas att läkarna inte bara tar hand om sjuka patienter, utan också försöker ta itu med det som gör dem sjuka, i det här fallet växande inkomstklyftor social orättvisa.

En av de mest avgörande orsakerna hälsoskillnaderna i samhället är utbildning. En rapport av svenska Socialstyrelsen visar att det i Sverige är större skillnad i livslängd mellan olika utbildningsgrupper än det är mellan könen.

Läkarförbundet: Kontakt med politiker en del av jobbet

På Läkarförbundet håller man med om att läkarna borde bli bättre på att beakta socioekonomiska skillnader i sina patienters hälsa.

I ett pressmeddelande skriver förbundet att också enskilda läkare spelar en viktig roll då det gällr att minska hälsoskillnaderna i samhället.

Läkarförbundet medger ändå att det krävs mer än engagerade läkare för att minska inkomstklyftorna och social orättvisa i samhället.

– Sist och slutligen är de centrala besluten nationella och fattas i riksdagen. Direkt kontakt med politiska beslutsfattare är viktigt, och en del av vårt jobb som läkare, säger Heikki Pälve, Läkarförbundets verksamhetsledare.

Heikki Pälve chef för läkarförbundet intervjuas i samband med Läkardagarna i Helsingfors 13.1.2016
Bildtext Heikki Pälve vid Läkarförbundet.
Bild: Niklas Evers

Läkarförbundet hoppas att beslutsfattarna tar den ojämlika hälsosituationen i beaktande då de driver vidare den nya social- och hälsovårdsreformen.

Diskussion om artikeln