Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Chockhöjningar av stugarrenden i Kvarkens yttre skärgård

Från 2016
Grynna och stenar i österbottnisk skärgård. Fotot taget på Valsörarna.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Forststyrelsen vill stegvis höja arrenden för stugor i Kvarkens yttre skärgård från 85-170 euro idag till 500 euro 2019. Stugägarna är upprörda.

Forststyrelsen var ute i samma ärende redan 2010-2011 men då beslöts att höjningen får vänta till 2015 och att diskussioner skall föras före det med berörda parter.

Inga diskussioner har förts

Forststyrelsen meddelade enbart om de planerade förhöjningarna till 500 euro på sommaren 2015 utan diskussioner och det här upprör stugägarna.

Sammanlagt handlar det om 30-40 stugor i Kvarkens yttre skärgård. Stugägarna har bildat en förening kallad Intresseföreningen för en levande skärgård r.f.

I den här föreningen är också andra föreningar och sammanslutningar med kopplingar till skärgården medlemmar.

- Vi är mycket besvikna över Forststyrelsens agerande, säger Lars Skog som är föreningens ordförande.

- Vi kan acceptera en höjning till 300 euro.

Föreningen har gjort egna uträkningar över arrendenivåer och kommit fram till att medelnivån för motsvarande stugor i den yttre skärgården är cirka 130 euro.

Stugägarna har fått ett argt brev från Forsstyrelsen. I brevet anges 12 februari som sista betalningsdag för arrendet om man vill ha kvar sin stuga också i framtiden.

Ifall man inte betalar skall stugan vara bortskaffad senast den 30 april, i annat fall hotar Forsstyrelsen med rättsliga åtgärder enligt jordlegolagen.

Möte i Sundom

Intresseföreningen ordnar ett möte för berörda stugägare på torsdagskväll i Sundom uf:s lokal. Då redogör föreningens styrelse för nuläget i arrendefrågan.

Forsstyrelsens representanter finns inte på plats vid det här tillfället.

Föreningens styrelse räknar med att ett möte med Forsstyrelsens representanter skall kunna ordnas ännu i januari.

Diskussion om artikeln