Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vindkraftsbolag hotar markägare med dyra rättsprocesser

Från 2016
Uppdaterad 15.01.2016 11:12.
Vindkraftverk i Fränsviken, Larsmo
Bildtext Vindin vill bygga 19 vindmöllor i Pörtom.
Bild: YLE/ Kjell Vikman

33 markägare har lämnat in ett gemensamt besvär mot bygglov för en vindkraftspark i Pörtom i Närpes. Flera av markägarna, som också är arrendegivare, hotas nu av kostsamma rättsprocesser.

- De har varit ute och skrämt oss med hur dyrt det kan bli. Men jag har blivit förd bakom ljuset. Därför tänker jag inte dra tillbaka mitt besvär, säger markägaren Bo Lång.

Två besvär har lämnats in mot det bygglov Närpes stad beviljat Vindin Pörtom och Eolus Pörtom Vind för en vindpark med 19 möllor i Pörtom. Vindin Pörtom anser att arrendegivarna har avsagt sig sin besvärsrätt och hotar nu med civilrättsliga processer.

En markägare har dragit tillbaka sitt namn, men de övriga står fast.

Bristande utredningar

Markägarna anser att de utredningar som ligger till grund för bygglovet är bristfälliga och att möllorna kommer att placeras för nära bebyggelse. De är oroliga för buller, ljusfenomen och andra störningar.

De har inte heller fått information om den typ av vindkraftverk som ska byggas på området och är oroliga för hur de kan påverka deras hälsa.

Det andra besväret kommer från pälsodlaren Anders Ahlroos som anser att möllorna kommer för nära farmen och därför hotar verksamheten.

Ahlroos anser att bullermodelleringen är bristfällig och att ljudet från vindparken kan störa djuren och medföra ökad dödlighet och sämre valpresultat.

Brev skrämde arrendegivare

Vindin har skickat brev till arrendegivare. I brevet står bland annat att: "Vi utgår ifrån att ert besvär är ett misstag, eftersom det utgör ett avtalsbrott. För att undvika en civilrättslig process ombeds ni därför dra tillbaka ert besvär."

Vindin hänvisar till en paragraf i kontraktet som skulle omkullkasta besvärsrätten. I paragrafen står det: "fastighetsägaren får inte vidta åtgärder som försvårar arrendatorns anläggande eller drift av vindkraftanläggningen."

Brevet fick en markägare att dra tillbaka sitt besvär.

- Vi har inte möjlighet att gå in i en kostsam rättslig process mot Vindin och deras jurister. Och vi blev ju inte direkt lurade, men vi visste inte heller vad det faktiskt innebar i praktiken, säger markägaren.

Inget hot utan en påminnelse

Vindin är ett rikssvenskt företag med huvudkontor i Stockholm. Vindin ägs av nio storbolag, bland andra Stora Enso, LKAB, AGA och BillerudKorsnäs.

Vindins projektdirektör Christina Hillforth i Stockholm säger att brevet inte är någon hotelse utan en påminnelse.

- Brevet vi skickat ut är i all välmening en påminnelse om det avtal vi har gemensamt, säger Hillforth.

För nära bosättning

Bo Lång och Bo-Erik Långskog är två av de arrendegivare som inte tänker dra tillbaka sina besvär.

- Herregud inte finns det något sådant avtal så att vi skulle sälja bort våra grundrättigheter. Det sammanfaller ju inte med vår nordiska juridik. Nej, de har varit ute och skrämt oss. Det har ingen betydelse. De kan inte kräva detta av oss när de inte gett oss information, säger Bo Lång.

Christina Hillforth säger att Vindin skriver dylika kontrakt med alla markägare.

- Alla våra avtal inkluderar en paragraf om att man inte ska försena eller försvåra bygglovsprocessen, säger Hillforth.

Vad allt ingår i den paragrafen?

- Det är sådant som försenar tillståndsprocessen.

Kan man juridiskt ta ifrån någon rätten att besvära sig?

- ... Som jag sa är vi måna om att etablera en vindkraftspark i Pörtom i samarbete med de markägare vi skrivit kontrakt med, säger Hillforth.

Vindin har ännu inte beslutat hur de ska agera med anledning av besvären.

Turbiner med större effekt

Långskog säger att det framkommit nya forskningsrön och ny information sedan arrendeavtalen undertecknades för drygt två år sen.

- Då var det tal om möllor med mindre effekt. Vi hade ingen information om de större möllorna som nu ska byggas eller om deras påverkan då vi undertecknade avtalet. Vi visste inte vad vi skrev under, säger Bo-Erik Långskog.

Efter att arrendeavtalen slöts har Social- och hälsovårdsministeriet gått ut med en rekommendation om att avståndet mellan en vindpark och bebyggelse borde vara åtminstone två kilometer.

I Pörtom är det närmaste avståndet från bosättning till de planerade vindmöllorna ungefär 1,3 kilometer.

Vill inte diskutera

Vindin vill placera en vindmölla på drygt en kilometers avstånd från Bo Långs bostad. Lång hade räknat med den rekommenderade gränsen på två kilometer och han har försökt erbjuda Vindin andra skogsskiften.

- Vindin hävdar att två kilometersgränsen inte behövs. Jag har erbjudit annan mark gratis, den är högre belägen och har bättre vindförhållanden, men Vindin har vill inte ens diskutera saken. Därför besvärade jag mig. De kan inte kräva detta av oss markägare eftersom de inte har gett oss korrekt information, säger Lång.

Rakt över åkern där Långskog bor kommer en vindmölla att resas. Långskog säger att de nya vindmöllorna är stora anläggningar som kommer att störa både nattsömnen och naturen.

- Jag är rädd för hur oljudet kommer att påverka oss som bor här, säger Långskog,

Skrämma markägare

Långskog har blivit uppringd av Vindin som informerade honom om att ett besvär kan bli en dyr process.

- Men vi måste ju få säga vår åsikt innan vi råkar illa ut. Man måste se till invånarnas välmående, säger Långskog.

Lång säger att Vindin inte agerat ärligt. Redan när arrendeavtalet slöts skulle arrendegivarna få en summa pengar utbetalade. De har inte ännu synts till.

- Jag bryr mig inte om pengarna, men det visar på hur saken hanterats redan från början, säger Bo Lång.

Christina Hillforth vill inte kommentera detta eftersom avtalen är konfidentiella. Men grundprincipen är att pengarna börjar flyta in sen när kraftverken är i gång.

Oroliga för hälsan

Marja Tikkala som bor i närheten av den planerade vindparken är den som författat besväret. Tikkala har läst på om de effekter stora vindkraftverk har på människors hälsa och också kontaktat personer som bor nära vindparker och upplevt symptom.

Tikkala säger att vindkraften har sina fördelar men tyvärr också nackdelar som man inte rett ut tillräckligt.

Infraljud oroar

Förutom det hörbara bullret är Tikkala också orolig för det lågfrekventa infraljudet som inte hörs med blotta örat.

- De möllor som nu är aktuella är stora industriturbiner som inte längre byggs på land runt om i Europa. Och i exempelvis Frankrike är säkerhetsavståndet till bebyggelse numera fem kilometer, säger Marja Tikkala.

Tikkala säger att de första symptomen är tryck och värk i öronen, tinnitus, huvudvärk, illamående och rytmstörningar. Men det kan leda till allvarliga sjukdomar.

- Nu byggs dessa stora vindkraftverk runt om i Österbotten. Ingen har gjort långtidsstudier på hur vindturbiner inverkar på människors hälsa. Österbottningarna är något av försökskaniner, säger Tikkala.

Familjer flyttar på grund av symptom

Till exempel i Merikarvia har i dagsläget två familjer flyttat bort på grund av symptom som de anser beror på vindturbiner och åtminstone två familjer till är på väg att flytta.

- Det är något som är verkligt fel när planläggarna runt om i landet påstår att bullermoduleringar har gjorts enligt reglerna men trots det blir människor sjuka i närheten av vindkraftverken, säger Tikkala.

Även i Pörtom är man orolig för att vindparken i slutändan kan tvinga familjer att lämna hus och hem.

Projektdirektör Christina Hillforth säger att projektet naturligtvis utvecklats med tiden.

- Vilka turbiner vi slutligen använder är öppet fram tills de blir inköpta och säkerhetsavstånden beräknas utifrån den turbin vi slutligen väljer.

Hillforth kommenterar inte närmare eventuella effekter på hälsan.

- Vindin följer alltid rådande säkerhetsbestämmelser, säger Christina Hillforth.

Läs mer:

Ajankohtainen Kakkonen gjorde ett inslag om en familj i Merikarvia som har flyttat bort på grund av vindkraftverk. På finska.

Samma program gjorde också ett inslag om rekommendationen att det ska finnas skyddszon på två kilometer kring vindkraftverk.

Ajankohtainen kakkonen: Perhe pakeni tuulivoimalan infraääniä. - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln