Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Polen är en paradox"

Från 2016
Uppdaterad 14.01.2016 21:43.
Protester i den polska staden Poznan mot högerregeringen.
Bildtext Polacker protesterar mot högerregeringen

Frågan om hur mycket EU ska blanda sig i Polens angelägenheter delar åsikterna bland de finländska EU-parlamentarikerna. Polen väckte en rätt så livlig diskussionen när några av Finlands EU-parlamentariker samlades till frukost med journalister i Bryssel på torsdagen.

EU-parlamentariker Jussi Halla-aho (Sannf) ger inte mycket för EU-kommissionens beslut att inleda en preliminär granskning av Polen om huruvida landets regering åsidosätter EU:s grundläggande värderingar.

Halla-aho ser inget problem med den politik som bland annat Ungerns premiärminister Viktor Orban och nu också den nya polska regeringen för.

- Vi ser en "Orbanisering" i flera europeiska länder och det verkar som att många har svårt att acceptera denna utveckling. Många drar likhetstecken mellan EU:s gemensamma värden och de socialdemokratiska värderingarna. Nu ser vi att konservativa och nationalistiska värderingar är på frammarsch och de här kan man tydligen inte godkänna.

Den erfarna EU-parlamentarikern Liisa Jaakonsaari har svårt att svälja Halla-ahos syn.

- Du pratar som Thatcher i tiderna då hon varnade för att EU blir som Sverige, konstaterade Jaakonsaari.

- Det var bra sagt, replikerade Halla-aho.

. - Det här visar bara att vi har helt olika åsikter. Polen är en paradox, samtidigt som många polacker är EU-vänliga så har regeringsskiftet lett till en ny politik som hotar EU:s grundläggande värderingar. Det är bekymrande men som tur är har vi idag verktyg att ingripa, vilket också kommissionen har gjort, säger Liisa Jaakonsaari (SDP).

Hon får medhåll av sin partikamrat Mia-Petra Kumpula-Natri (SDP).

- Det är bra att man nu tar i bruk detta förfarande och jag hoppas att man också i fortsättningen i högre grad ska använda denna mekanism för att försvara rättsstatsprincipen, säger Kumpula-Natri.

"Ibland reagerar EU - ibland inte"

Heidi Hautala (De gröna) säger i sin tur att partipolitiken och maktförhållandena dessvärre verkar påverka EU:s intresse av att tillrättavisa medlemsländer.

- Det styrande partiet i Polen hör till den europeiska gruppen ECR medan Ungerns styrande parti Fidez hör till Europas största och mest inflytelserika parti konservativa EPP. Det förklarar varför Orbán kommit så lätt undan. Mitt intryck är att EPP inte har velat slänga ut de ungerska parlamentarikerna eftersom de då riskerar att förlora sin position som EU-parlamentets största parti.

Anneli Jäätteenmäki (C) är inne på samma spår.

- Jag försvarar varken de beslut som den ungerska eller polska regeringen har tagit men nog finns det en dubbelmoral inom EU, ibland reagerar man - ibland inte.

Anneli Jäätteenmäki säger samtidigt att det inte är första gången Polen är i fokus.

- Man kan kanske jämföra Polen med Turkiet som också är ett stort land med stark vilja. Håller Polen håller på att bli Nordeuropas Turkiet, frågar sig Jäätteenmäki.

"Politiska utnämningar inte så konstiga"

Merja Kyllönen (VF) säger att de nya medielagarna i Polen vittnar om en dyster utveckling då pressfriheten inte längre ses som en självklarhet inom flera europeiska länder.

- Det är nog väldigt oroväckande. Vi får inte blunda för denna bekymmersamma utveckling.

Hannu Takkula (C) berättar att han på helgen besökte Polen och talade med framstående politiker. Har säger att det inte alls är ovanligt att det styrande partiet i ett land utnämner personer som faller partiet i smaken.

- Nog fattar riksdagen i Finland också beslut om Yle så inte skiljer sig Polen allt för mycket från Finland. Däremot slår det mig hur starkt de konservativa katolska värderingarna präglar den nya polska regeringen. Samtidigt är det kanske skäl för oss politiker att acceptera att det finns olika åsikter.

Sannfinländarnas Pirkko Ruohonen-Lerner (Sannf) vars broderparti nu styr i Polen ser inget problem med de nya medielagarna.

- Det finns en fri press i Polen, inte tystas polska journalisterna. Att utnämna nya chefer är inte något konstigt. Till exempel socialdemokraten Mikael Jungner utnämndes i tiderna till Yles vd. Det var också en politisk utnämning.

Det tidigare Yle-journalisten nuvarande EU-parlamentarikern Petri Sarvamaa (Saml) tar till orda.

- Polen är ett komplext fall. Vi ska vara bekymrade men vi ska inte överdramatisera det hela. Också i Finland har vi politiska utnämningar. Det som händer i Ungern eller Polen avspeglar folkets vilja. Ibland har vi här i Bryssel svårt att förstå att det finnas andra åsikter än de som de ledande politikerna inom EU representerar.

EU-parlamentarikerna berättar att de senaste dagarna har fått omkring hundra mail från både de polska politiker som försvarar den nya regeringen men också av de som hör till oppositionen.

Diskussion om artikeln